Detail předmětu

Introduction to Medical Informatics

FEKT-CUMIAk. rok: 2019/2020

Počítače v medicíně a biologii. Data v medicíně. Elektronická zdravotní dokumentace. Pravděpodobnostní usuzování v medicíně. Fuzzy logika. Expertní systémy. Biomedicínská statistika. Klasická genetika. Genomika, proteomika a taxonomie. Zpracování biologických sekvencí. Standardy v medicínské informatice.

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti a praxe v medicínské informatice se zaměřením na zpracování medicínských dat.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Zvárová, J. Biomedicínská informatika I. Karolinum, Praha, 2002. ISBN: 80-246-0609-7
Zvárová, J. Biomedicínská statistika I. Karolinum, Praha, 2007. ISBN: 978-80-7184-786-1
Novák, V. Základy fuzzy modelování. BEN - Technická literatura, 2002. ISBN: 80-7300-009-1
Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003.
Kelemen J. a kol.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. Praha, Grada 1999.
Kejnovský, E., Hobza, R. Evoluční genomika, Elportál, Brno:Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Počítače v medicíně a biologii. Data v medicíně. Elektronická zdravotní dokumentace. Pravděpodobnostní usuzování v medicíně. Fuzzy logika. Expertní systémy. Biomedicínská statistika. Klasická genetika. Genomika, proteomika a taxonomie. Zpracování biologických sekvencí. Standardy v medicínské informatice.

Cíl

Poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti medicínské informatiky a bioinformatiky. Znalosti pokrývají oblast zpracování specifických medicínských a biologických dat a počítačově podporovanou medicínskou diagnostiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový
    obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor