Detail předmětu

A/D and D/A Converters

FEKT-NADPAk. rok: 2019/2020

Předzpracování analogového signálu, paralelní převodníky se spínanými odporovými sítěmi a se spínanými proudovými zdroji, paralelní a sériové převodníky D/A, nepřímé převodníky D/A, převodníky s cyklickou záměnou odporů, komparační převodníky A/D, kompenzační převodníky A/D, integrační převodníky A/D, převodníky A/D s automatickou korekcí převodní charakteristiky, převodníky U/f a f/U, převodníky D/f, číslicové měření časových intervalů, fáze, kmitočtu.

Výsledky učení předmětu

Budou získány základní poznatky o principech jednotlivých typů převodníků A/D, D/A, U/F, F/U či D/F a o jejich aplikacích v různých zařízeních.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

TIEZE U., SCHENK CH.: Electronic Circuits. Design and Applications. Springer, Heidelberg 1996
SHEIGOLD D.H. ed.: Analog Digital Conversion Hadbook. Prentice Hall, London 1998
ANALOG DEVICES: Data Converter - Reference Manual. Norwood 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Techning methods include lectures, computer laboratories and practical laboratories. Course is taking advantage of e-learning (Moodle) system.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit se základními principy analogově digitálních a digitálně analogových převodníků, obeznámit se s vlastnostmi integrovaných převodníků a s možnostmi jejich aplikací

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
    obor MN-EST , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor