Detail předmětu

Optical Communication Fundamentals and Optoelectronics

FEKT-COPEAk. rok: 2019/2020

Radiometrie a fotometrie. Bezpečnost práce z hlediska zdraví očí a pokožky v optoelektronické laboratoři (lékařské, hygienické a metrologické aspekty optoelektroniky). Vlnová optika: interference, koherence, difrakce a holografie. Optické rezonátory, Gaussovy svazky. Princip funkce laseru. Polovodičová optoelektronika: laserové diody, LED diody, fotodiody PIN a lavinové fotodiody. Šíření světla v optických vláknech. Optické spoje. Optické senzory.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s vlnovými a kvantovými projevy světla, holografií a principem funkce laseru. Budou schopni použít některé aproximace optických jevů k řešení konkrétních problémů optoelektroniky. Prakticky zvládnou základní měření polovodičové optoelektroniky a vláknové optiky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se: 2 testy, 5 laboratorních úloh a 1 individuální projekt. Zkouška má písemnou a ústní část.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 Metrologické aspekty optoelektroniky
2 Optické spektrum a vlastnosti záření
3 Interferometrie a optické interferometry
4 Difrakce, holografie a termogramy
5 Optické komponenty a jejich popis
6 Lasery a laserové diody
7 LED a fotodetektory
8 Snímače a displeje
9 Optická vlákna
10 Optické vláknové spoje
11 Optické bezkabelové spoje
12 Optické senzory (lidary a laserové radary)
13 Budoucnost optoelektroniky

Cíl

Seznámit studenty s lékařskými, hygienickými a metrologickými aspekty optoelektroniky, vlnovou optikou a kvantovými projevy světla. Objasnit funkci optického rezonátoru a princip funkce laseru. Podrobněji rozebrat polovodičovou optoelektroniku, šíření světla v optických vláknech a problematiku optického spoje a optických sensorů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor