Detail předmětu

Technical Project 2

FEKT-CB2EAk. rok: 2019/2020

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru B-EST. Práce je zaměřena na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. Následně je navrženo vlastní technické řešení a vypracována písemná zpráva. Předmět je započten po obhájení práce před hodnoticí komisí. Po úspěšné obhajobě projekt pokračuje jako závěrečná bakalářská práce (CBCE).

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) samostatně realizovat technický projekt, (2) vytvořit k projektu technickou zprávu, (3) projekt obhájit.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné pre-rekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatný projekt a obhajuje jej. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor