Detail předmětu

English for bachelors- pre-intermediate 2

FEKT-CAN2Ak. rok: 2019/2020

Kurz anglického jazyka pro zvládnutí cizího jazyka jak správně,tak i plynně.Důkladně vysvětlená gramatika a široká slovní zásoba se vyučuje na základě rozvíjení všech jazykových dovedností a kombinace tradičních metod s modernějším komunikativním přístupem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Rozšíření gramatiky a slovní zásoby.
Uplatnění všech čtyř jazykových dovedností v kontextu
Angličtina v každodenních situacích

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na mírně pokročilé úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Samostatná domácí příprava - www.feec.vutbr.cz/et
Liz Taylor: International Express Pre-Intermediate. Student's Book. New Edition. Oxford University Press, 2004.
Soubor technických textů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují domácí přípravu a aktivní studium e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Unit 7: Present Perfect Simple in contrast with Past Simple. Agreeing and disagreeing.
2. Unit 7: Present Perfect Simple - practice. Description of graphs. Characteristics of companies.
3. Unit 8: Modal verbs - explanation and basic practice. Word formation and work with a dictionary.
4. Unit 8: Modal verbs - practice. Nationalities and different cultures. Reactions to invitations.
5. Review Unit B: units 5-8.
6. Unit 9: Present Perfect Simple and Continuous. Word collocations. Offers and requests.
7. Unit 10: Present Perfect and Continuous - practice. Future - revision. Asking for information.
8. Unit 10: 1st Conditional. Prepositions of place. The age and population.
9. Unit 11: 1st Conditional - practice. 2nd Conditional. Description of cities.
10. Unit 11: 2nd Conditional - practice. Social responses.
11. Unit 12: Passives: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future. Word building.
12. Unit 12: Passives - practice. Thanking for hospitality, saying goodbye. Review Unit C: units 9-12. Summary.
13. Semester test.

Cíl

Prohloubení schopnosti porozumění angličtině a rozšíření schopností používat tento jazyk jako prostředek komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor