Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-BPC-OPSAk. rok: 2019/2020

Odborná praxe v celkové délce trvání 4 týdnů (160 hodin) absolvovaná v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- Diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu
- Aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi
- Analyzovat problémy vzniklé při odborné práci na daném úkolu v elektrotechnické firmě
- Navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti elektrotechniky vymezené absolvovanými odbornými kurzy během studia

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením odborné praxe.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe probíhá formou práce ve firmě v rozsahu 4 týdnů a realizována je mimo pravidelnou výuku (zejména v letním prázdninovém období).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě potvrzení pracoviště, vypracování a prezentace zprávy o náplni odborné praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Praxe se dokládá potvrzením pracoviště, na kterém praxe proběhla.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ostatní aktivity

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor