Detail předmětu

Umění po roce 2000

FaVU-2U2000-ZAk. rok: 2019/2020

Výuka je tomto předmětu rozdělena rovnoměrně mezi přednášky zaměřené na aktuální témata v současném umění (významné tendence, které se objevily po roce 2000, osobnosti a události a aktuální vývoj v oblasti institucionálního provozu umění) a semináře postavené na studentských referátech věnovaných vybraným umělcům, jejichž tvorba se tematicky dotýká daných okruhů přednášek.

Výsledky učení předmětu

Studenti se po absolvování kurzu orientují ve vývoji umění po roce 2000; znají významné osobnosti světového i českého umění (jak mezi umělci, tak kurátory) a události v oblasti institucionálního provozu umění (mezinárodní přehlídky a veletrhy, bienále atd.).

Prerekvizity

Velmi dobrá znalost vývoje umění po roce 1945.

Doporučená nebo povinná literatura

Barbara VANDERLINDEN – Elena FILIPOVIC (eds.), The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe. Cambridge MA: MIT Press, 2005 (EN)
Paul O’NEILL & Mick WILSON (Eds.), Curating and the Educational Turn. London: Open Editions a De Appel Arts Centre, 2010. (EN)
Miwon KWON, One Place After Another. Site-Specific Art and Locational Identity, Cambridge, MA – Londýn: MIT Press 2002 (EN)
Ondřej HORÁK (ed.), Místa počinu. Praha: Komunikační prostor Školská 28, 2010. (CS)
Boris GROYS, Going Public. New York – Berlin: Sternberg Press, 2010. (EN)
Nicolas BOURRIAUD, Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004. (CS)
Elena FILIPOVIC – Marieke VAN HAL – Solveig ØVSTEBO (eds.), The Biennial Reader, Hatje Cantz, 2010. (EN)
Claire BISHOP, Installation Art, London: Tate Publishing, 2011. (EN)
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK – Věra KREJČOVÁ (eds.), Atlas transformace. Praha: Tranzit, 2009. (CS)
Václav JANOŠČÍK (ed.), Objekt. Praha: Galerie Kvalitář, 2015. (CS)
Jan ZÁLEŠÁK, Minulá budoucnost. Brno – Praha: FaVU VUT v Brně – tranzit, 2013. (CS)
- (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V průběhu semestru se střídají přednášky a studentské (individuální) prezentace následované diskuzí.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na stupnici 0 - 100 bodů je tvořeno dvěma součástmi: povinná prezentace během semestru (0 - 20 bodů), klasifikovaná seminární práce v minimálním rozsahu 9000 znaků (21 - 80 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Bienalizace umění. Význam periodicky pořádaných přehlídek umění. Jejich historické kořeny (Benátské bienále), jejich možné podoby (Benátky, Havana, Kassel, Berlín, putovní bienále Manifesta), jejich vztah ke komerčním uměleckým veletrhům (art fair). Podrobnější exkurz k výstavám documenta v Kasselu.
2. „Archivní impuls“ a „historiografický obrat“. Tendence začínající na přelomu tisíciletí, charakteristická postupným posunem od obecného zájmu o téma archivu ke specifickým otázkám historie modernity, k zájmu o ideje a formální postupy avantgardního umění.
N(o)stalgie: umění ze zemí bývalého Východního bloku, které tvoří kulturně specifickou variantu obecnější historiografické tendence v současném umění.
3. Všechno je instalace? Instalace jako estetická kategorie a její subžánry (různé režimy a trendy v oblasti instalace po roce 2000). Teatralita 2.0.
4. Po nových médiích. Od net.artu k post-internetu (a dál?).
5. Návrat objektu – objektově orientovaná ontologie a současné umění; souvislosti mezi současnou filosofií a uměleckou tvorbou; umění a antropocén.

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření přehledu o aktuálních tématech v současném umění, významných osobnostech a událostech (mezinárodní přehlídky a veletrhy, bienále atd.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (nejvýše tři neomluvené absence za semestr).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor