Detail předmětu

Trh s uměním a jeho právní aspekty

FaVU-TUPAAk. rok: 2019/2020

Kurz Trh s uměním a jeho právní aspekty kombinuje přednáškovou formu s exkurzemi a semináři. Touto formou se dají vysvětlit základní principy fungování trhu s uměním a jeho právní aspekty, probrat specifika týkající se českého prostředí a nastínit právní úpravu v USA, kde je trh s uměním nejrozvinutější. Účelem předmětu je nastínit studentům složitou strukturu i právní problémy spojené s obchodováním s uměleckými předměty.

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní vědomosti o struktuře trhu s uměním a jeho právními aspekty. Na základě návštěv vybraných institucí a setkání s osobnostmi pohybujícími se v oblasti obchodu s uměním si učiní jasnější představu o fungování tohoto specifického prostředí.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Thompson D.: Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionu dolarů, Zlín: Kniha Zlín 2010 (CS)
Thompson D.: Supermodelka a krabice brillo, Zlín: Kniha Zlín 2014 (CS)
Třeštík M.: Umění sbírat umění, Praha: Nakladatelství Gasset 2010 (CS)
Wagner E., Wagnerová T.: Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc, Zlín: Kniha Zlín 2013 (CS)
Charney N.: Umění falzifikace, Zlín: Kniha Zlín 2015 (CS)
Ed. McAndrew C.: Fine Art and High Finance, New York: Bloomberg Press 2010 (CS)
Thorton S.: Seven Days in the Art World, New York: W.W. Norton and Company, Inc. 2008 (CS)
Salzman C.: Portrait of Dr. Gachet, New York: Penguin Books 1999 (CS)
Salisbury L., Sujo A.: Provenance, New York: Penguin Books 2010 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ve výuce jsou kombinovány přednášky představující vybranou látku s prezentacemi odborníků z praxe následované řízenou diskuzí.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zápočtem na základě odevzdané eseje.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina: rozdělení trhu primární/sekundární, rozdílné přístupy galerijního provozu, problematika provenience, znalci, dovozy/vývozy)
2. Problematika aukcí + exkurze v aukčním domě Zezula: (historie + příprava a průběh aukcí, pohled navrhovatele/dražitele, komparace přístupů a legislativy u nás a v zahraničí)
3. Investice do umění + art crime: možnosti investování, srovnání s jinými „komoditami“, nové online tredy/možnosti) + casebook s českými i zahraničními případy
4. Exkurze na Špilberku Ilona Víchová + Mář Straková – 8smička: srovnání způsobu sbírkotvorné a výstavní činnosti státní a soukromé instituce
5. Sběratelství: historie (+ situace v Československu konfiskace 50. let a restituce 90. let) a přehled nejznámějších soukromých sbírek u nás i v zahraničí
6. Autorské právo – Jan Zibner

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s provozní strukturou trhu s uměním a s jeho právními aspekty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (maximálně 3 neomluvené absence).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor