Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Intermédia - zimní

FaVU-M1IN-ZAk. rok: 2019/2020

Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti, a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V zimním semestru prvního ročníku magisterského studia si student, kromě aktivní participace na společných ateliérových úkolech, formuluje vlastní záměr magisterské práce a je schopen jej kriticky reflektovat.

Prerekvizity

Studentovy schopnosti musí odpovídat úrovni úspěšného absolventa bakalářského programu v oblasti výtvarných umění.

Doporučená nebo povinná literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (eds.). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009
BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vlastní výtvarný program, vymezování autonomie studenta, retrosystémy kontra vlastní identita.
Diskuze o zaměření diplomové práce.
1) Ilustrační téma.

Cíl

Samostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 18 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor