Detail předmětu

Terapeutická technika

FEKT-MPC-TERAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-1308-3. (CS)
HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902-8961-4. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Terapeutické využití ultrazvuku - fyzika ultrazvuku, mechanické a tepelné působení ultrazvuku, mikromasáže, ultrazvuková chirurgie, ESWL a PEK, ultrazvuková hypertermie, ultrazvuková osteosyntéza, ultrazvuková distribuce léčiv. Kavitace, aerosologie.
2. Diatermie a hypertermie - přenos energie elektromagnetickou vlnou, Poyntingův vektor, tepelný pohyb molekul, uvolnění spasmů, destruktivní ohřev nádorů, konstrukční aspekty diatermie a hypertermie, radiometrie.
3. Lasery v lékařství - vlastnosti laserů (koherence, monochromatičnost, směrovost, fokusovatelnost), terapeutický účinek interakce světla s tkání, fotodynamická terapie, stimulace, analgetický účinek, lasery v oftalmologii, fotodistrupce, Oshirovo jablko, optické okno kůže. Konstrukční aspekty laserů.
4. Ionizující záření a radioterapie - fyzika a interakce ionizujícího záření s látkou, zdroje záření. Interakce s tkání, radisenzitiva tkáně. Kurativní a paliativní léčba. Druhy radioterapie a konstrukční aspekty.
5. Intervenční kardiologie, umělé chlopně - CARTO, umělé chlopně, umělé srdce.
6. Podpora selhávajícího srdce, krevní pumpy - intraaortální a extraaortální balonková kontrapulsace, intravaskulární krevní mini-pumpa, perkutánní komorová srdeční podpora, EMCO, mimotělní oběh krve.
7. Podpora ledvin, hemodialýza a hemofiltrace - fyzikální mechanismy filtrace krve, hemodialýza, hemofiltrace, plasmaferéza, konstrukce filtrů a kvantifikace jejich účinnosit.
8. Ventilační systémy a podpora plic - umělá plicní ventilace, oxygenoterapie, masky a intubace.
9. Náhrada smyslových orgánů, ortézy a protézy - sluchové protézy, kochleární implantáty, zrakové protézy, zrakové neuroprotézy, protézy hlasu. Mechanické náhrady, ortézy a protézy.
10. Vysokofrekvenční chirurgie, robotická chirurgie - fyzika vysokofrekvenčního elektrického proudu, technické řešení elektroskalpelu, typy proudů. Chirurgický, naváděcí a asistivní robot.
11. Endoskopická technika v terapii - endoskopická zrcátka, tubusové endoskopy, fibroskopy, videoendoskopy, konfokální endoskopie, kapslové endoskopy, virtuální endoskopie.
12. Biochemické analyzátory - biochemické pochody, metabolismus, biochemické analyzátory, imunoturbidimetrie, chemoluminiscence, fluorescenční polarizační imunoanalýza, iontově selektivní elektrody, Westgardova pravidla.
13. Zátěžová vyšetření - posouzení fyzického výkonu, formy zátěže, Holterovská vyšetření.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor