Detail předmětu

Mikromechanika deformace a lomu pokročilých materiálů

CEITEC VUT-DS207Ak. rok: 2019/2020

Doporučená nebo povinná literatura

Pokluda J., Kroupa F., Obdržálek L.: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek (kovy, keramika, plasty), PC-DIR Brno 1994, 385 s, ISBN: 80-214-0575-9. (CS)
Pokluda J., Šandera P.: Micromechanisms of Fracture and Fatigue: In a Multiscale Context, Springer London 2010, 295 s, ISBN: 978-1-84996-265-0. (EN)
Suresh S.: Fatigue of materials, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, ISBN: 978-0-52157-847-9 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy krystalografie, vazby v pevných látkách.
2. Teoretická pevnost ideálních krystalů a nanokompozitů: metody výpočtu při jednoosém a víceosém namáhání, srovnání s experimentálními daty, význam výsledků pro lokalizaci porušení a iniciaci lomu.
3. Poruchy v krystalech a jejich role v procesech deformace a porušování.
4. Fyzikální principy mezních stavů materiálů. Plastická deformace. Křehký, kvazikřehký, tvárný, únavový a creepový lom. Iniciace a šíření únavových trhlin v módech I, II a III.
5. Kvantitativní fraktografie. Parametry 3D topografie lomových povrchů. Makro a mikromorfologie. Rekonstrukce procesu porušování z morfologie lomové plochy.
6. Keramické materiály: nukleace mikrotrhlin a lomová houževnatost, metody zvyšování houževnatosti.
7. Polymerní materiály: mikrostruktura, viskoelasticita, mezní stavy.
8. Kompozity: základní typy, mechanické vlastnosti, šíření únavových trhlin.
9. Nanomateriály: objemová nanostruktura, deformační mikromechanizmy, mechanické vlastnosti.
10. Materiály s tvarovou pamětí: jev tvarové paměti, termomechanické a únavové charakteristiky.
11. Materiály s povrchovými vrstvami: mikromechanizmy porušování a degradace vrstev, únavové lomy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný