Detail předmětu

Anorganická materiálová chemie

CEITEC VUT-DS101Ak. rok: 2019/2020

The main goal of this PhD course is to give a theoretical and experimental background on the methods for diagnostics of nanostructures available in CEITEC. The subject is aimed at the explanation of physical principles of diagnostics of 1D and 2D nanostructures suitable for a study of morphological, chemical and structural parameters, as well as of their local functional properties. Various modes of scanning probe microscopy, electron and ion microscopy (TEM, SEM, etc.), optical spectroscopic microscopy and their combination will be discussed. Most of these methods will be demonstrated and practice on instruments of CEITEC facilities.

Zajišťuje ústav

Přírodovědecká fakulta (PrF MU)

Doporučená nebo povinná literatura

SCHUBERT, U. a N. HÜSING. Synthesis of Inorganic Materials. Weinheim: Wiley-VCH, 2000. ISBN 3-527-29550-X (EN)
SMART, L. a E. MOORE. Solid state chemistry: an introduction. 2nd ed. London: Chapman & Hall, 1995. ISBN 0-412-62220-3. (EN)
CHEETHAM, A.K. a P. DAY. Solid State Chemistry - Compounds. Oxford: Oxford University Press, 1992. 304 s. ISBN 0-19-855166-5 (EN)
CHEETHAM, A.K. a P. DAY. Solid State Chemistry - Techniques. Oxford: Oxford University Press, 1987. 398 s. ISBN 0-19-855286-6 (EN)
MÜLLER, U. Inorganic Structural Chemistry. 2. vyd.: John Wiley & Sons., 1993. ISBN 0-471-93717-7 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Základy strukturní chemie
3. Elektronová struktura a vlastnosti
4. Reakce v pevné fázi
5. Bezvodé syntézy za vysokých tlaků
6. Reakce v plynné fázi
7. Reakce v kapalných fázích
8. Sol-gel metody
9. Zeolity a zeolitické materiály
10. Pěstování monokrystalů
11. Syntézy tenkých vrstev
12. Nanostrukturní materiály a nanochemie

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný