Detail předmětu

Automobilová komunikační technika

FEKT-MPC-AKTAk. rok: 2020/2021

Studenti se seznámí se základními specifiky metod, standardů a jevů v oboru automobilové komunikační techniky. Důraz je kladen na vysvětlení určujících parametrů rádiových kanálů v komunikaci V2V a V2I jako jsou parametry impulzních odezev rádiových kanálů, Dopplerovské posunutí a rozšíření a dále stacionarita a vzájemná korelace MIMO kanálů. Studenti získají znalosti o modelování jak datového, tak fyzického provozu v sítích VANET a porozumí architektuře fyzických vrstev jak systémů DSRC IEEE 802.11p, tak celulárních 4G systémů LTE-V.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) charakterizovat přenosové kanály v komunikaci V2V a V2I; (b) vysvětlit jejich základní parametry jako jsou Dopplerovské posunutí a rozšíření, stacionarita a vzájemná korelace MIMO kanálů; (c) popsat principy směrování v sítích VANET; (d) porovnat jednotlivé standardy pro DSRC a celulární komunikační systémy v automobilové technice a dále je schopen; (e) popsat metody měření přenosových kanálů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit základní principy digitálního zpracování signálů a datové komunikace. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

SOMMER, Christoph; DRESSLER, Falko. Vehicular networking. Cambridge University, Press, 2014. ISBN: 978-1-107-04671-9. (CS)
ANAND, Paul; NAVEEN, Chilamkurti; DANIEL, Alfred; RHO, Seungmin. Intelligent Vehicular Networks and Communications, ISBN: 9780128092668, 2016. (CS)
CHEN, Wai. Vehicular Communications and Networks, ISBN: 978-1-78242-211-2, 2015, Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny Elsevier. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci ve cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 70 body.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Specifika bezdrátové komunikace mezi vozidly.
2. Popis rádiového kanálu, základní pojmy a určující vlastnosti.
3. Metody a principy měření časově proměnných rádiových kanálů.
4. Komunikace uvnitř vozidel, CAN, LIN, FlexRay.
5. Standardy pro komunikaci V2V 1, DSRC systémy IEEE 802.11p.
6. Standardy pro komunikaci V2V 2, celulární systémy 4G LTE-V.
7. Technologie 5G pro V2V a V2I komunikace.
8. Modelování provozu a směrování v sítích VANET.
9. Simulační nástroje, scénáře a metriky.
10. Lokalizace v automobilní technice.
11. Automobilní radarové systémy.
12. Kybernetická bezpečnost v kontextu V2V.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a technickými prostředky pro přenos informace mezi vozidly a uvnitř vozidel včetně popisu specifických vlastností rádiových kanálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Počítačová cvičení jsou povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning