Detail předmětu

Bezdrátové senzorové sítě

FEKT-MPC-SSYAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen prakticky a přináší studentům znalosti a zkušenosti z oblasti bezdrátových senzorových sítí a jejich využití. Studenti se v průběhu semestru naučí pracovat s bezdrátovými senzorickými jednotkami, které jsou osazeny mikrokontroléry a rádiovými čipy, využívat komunikační standard IEEE 802.15.4, protokoly využívající tento standard, a také protokol Bluetooth LE. Součástí předmětu je návrh a implementace vlastního protokolu, realizace bezdrátové senzorové sítě a její začlenění do sítě Internet of Things. V poslední části předmětu se studenti seznámí s možnostmi návrhu senzorové jednotky, napájení a snímání fyzikálních veličin senzory.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o prvcích a komunikačních systémech používaných v bezdrátových senzorových sítích, které se používají např. na řízení inteligentních budov, v dopravních systémech nebo pro monitorování životního prostředí. Seznámí se se standardem IEEE 802.15.4 a protokolem Zigbee.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Technologie WSN, architektura bezdrátové senzorové jednotky, AVR mikrokontroléry a jejich I/O periférie, práce s registry
2. Základy práce s časovači. Časovače v komparačním režimu, obsluha přerušení, LCD displeje
3. Základy sériové komunikace. USART, SPI, I2C
4. Snímání dat z analogových senzorů. Princip AD převodníků, analogový komparátor, práce s pamětí
5. Základy bezdrátového přenosu dat. Fyzická vrstva dle IEEE 802.15.4, koexistence bezdrátových technologií, rádiové moduly
6. Linková vrstva dle IEEE 802.15.4. Definice zařízení v síti, ustanovení WPAN sítě, CA(Clear Channel Assesment). Přístupová metoda CSMA/CA, princip využívání Superrámců
7. Energetická náročnost snímání a přenosu dat
8. Úvod do protokolu Zigbee. Síťová vrstva (směrování mesh a strom)
9. Technologie Bluetooth LE, a další bezdrátové protokoly
10. Lokalizace bezdrátových zařízení
11. Internet of Things
12. Návrh senzorové jednotky, možnosti napájení
13. Přednášky odborníků z praxe

Učební cíle

Předmět má za cíl seznámit studenty s bezdrátovými sítěmi krátkého dosahu, tzv. WPAN sítěmi, s jejich součástmi a s jejich praktickým využitím. Studenti získají základní teoretickou a hlavně praktickou orientaci v oblasti moderní bezdrátové přenosové a senzorické techniky a pomocí řešení praktických příkladů si osvojí dovednosti ve vývoji senzorových komunikačních modulů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Stojmenovic I., Handbook of Sensor Networks, Wiley,ISBN:13 978-0-471-68472-5, 2005. (EN)
Šimek, M., Bezdrátové senzorové sítě, Vysoké učení technické v Brně, ISBN 978-80-214-4638-0 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program MPC-TIT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning