Detail předmětu

Pokročilé datové struktury a algoritmy

FEKT-MPC-PDAAk. rok: 2020/2021

Teorie složitosti, teorie grafů, ekvivalence grafů, teorie hromadné obasluhy, Petriho sítě a modelování pomocí Petriho sítí, Markovovy modely, pokročilé evoluční algoritmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Výsledky učení předmětu

Absolventi znají teorii složitosti, reprezentativní příklady a jsou schopni použít teorii grafů, teorii hromadné obsluhy, teorii Petriho sítí, Markovovy modely pro potřeby získávání informací z těchto struktur.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a absolvování předmětu Teoretická informatika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

závěrečná zkouška

Osnovy výuky

1. Reprezentace informace, shrnutí
2. Teorie složitosti, vybrané příklady složitosti
3. Teorie grafů, analýza, faktorizace
4. Teorie grafů, grupy, dostupnost, bipartitní grafy
5. Ekvivalence grafů
6. Reprezentace informace - strojové učení
7. Reprezentace informace - rozdělení sítí
8. Reprezentace informace - lineární regrese
9. Reprezentace informace - logistická regrese, klasifikace
10. Reprezentace informace - optimalizace
11. Reprezentace informace - dopředná neuronová síť
12. Evoluční algoritmy
13. Vícevláknové výpočty, paralelizace

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s pokročilou teorií složitosti, teorií grafů a jejich metod srovnání, teorií hromadné obsluhy, Petriho sítěmi a evolučními algoritmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Virius, Miroslav. Základy algoritmizace. Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2008. (CS)
GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., & COURVILLEe, A. (2016). Deep learning (adaptive computation and machine learning series). Adaptive Computation and Machine Learning series, 800. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning