Detail předmětu

Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-CO055Ak. rok: 2018/2019

Základy a metody nedestruktivního zkušebnictví.
Přehled zkoušek v oboru stavebních konstrukcí.
Svarové přípoje, pnutí materiálu.
Základní pojmy v oboru rekonstrukce, příprava rekonstrukce.
Koroze materiálu, zesilování konstrukcí.
Charakteristiky starších druhů materiálů.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti realizace zkoušky průkazní a kontrolní. Bude schopen využívat nedestruktivní metody ve zkušebnictví a radiografické metody kontroly. Získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti realizace ultrazvukové metody a realizace elektromagnetické metody. Dále bude schopen realizovat zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky a ocelových a dřevěných stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním úloh rozpracovaných ve cvičení. Účast na cvičení je povinná. Zkouška je konána písemnou formou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Diagnostika, základní pojmy a termíny, rozdělení zkoušek.
2. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní. Nedestruktivní zkušebnictví.
3. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu, základní pojmy, příklady využití. Základy radiografie, radiografické metody kontroly.
4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody, přímé a úhlové ultrazvukové sondy.
5. Zatěžovací zkouška, základní pojmy, rozdělení zatěžovacích zkoušek, druhy zkušební zátěže.
6. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik v oboru rekonstrukcí, materiálové listy, atesty.
7. Rekonstrukce, základní pojmy, rozdělení rekonstrukcí z hlediska důvodu a životnosti, příprava rekonstrukce.
8. Materiál, svářkové železo, plávková ocel, litina. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix.
9. Přímé a nepřímé zesilování, charakteristické příklady.
10. Charakteristické příklady rekonstrukcí, zaručená svařitelnost, pnutí a deformace při svařování.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Diagnostika, základní pojmy a termíny, rozdělení zkoušek.
2. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní. Nedestruktivní zkušebnictví.
3. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu, základní pojmy, příklady využití. Základy radiografie, radiografické metody kontroly.
4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody, přímé a úhlové ultrazvukové sondy.
5. Zatěžovací zkouška, základní pojmy, rozdělení zatěžovacích zkoušek, druhy zkušební zátěže.
6. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik v oboru rekonstrukcí, materiálové listy, atesty.
7. Rekonstrukce, základní pojmy, rozdělení rekonstrukcí z hlediska důvodu a životnosti, příprava rekonstrukce.
8. Materiál, svářkové železo, plávková ocel, litina. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix.
9. Přímé a nepřímé zesilování, charakteristické příklady.
10. Charakteristické příklady rekonstrukcí, zaručená svařitelnost, pnutí a deformace při svařování.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zkoušky prototypové, průkazní, kontrolní výrobní.
2. Rozdělení nedestruktivních metod kontroly podle fyzikálního principu.
3. Radiografické metody kontroly.
4. Kapilární metody, detekční kapaliny, kapilární indikace.
5. Ultrazvukové metody, elektromagnetické metody.
6. Zatěžovací zkouška.
7. Zkoušky pro zjištění materiálových charakteristik.
8. Koroze, ochrana konstrukcí, atmofix.
9. Přímé a nepřímé zesilování.
10. Pnutí a deformace při svařování.