Detail předmětu

Diplomový seminář (S-BZK)

FAST-CL056Ak. rok: 2018/2019

Řešení problémových okruhů z oblasti betonových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, majících vztah k diplomové práci.
Příprava podkladů a materiálů k diplomové práci.
Příprava a zpracování části diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost správně analyzovat a řešit specifické problémy betonových konstrukcí pozemních staveb týkajících se obsahu diplomové práce.
Student získá schopnost správně analyzovat a řešit specifické problémy betonových konstrukcí inženýrských staveb týkajících se obsahu diplomové práce.
Student získá schopnost prezentovat výsledky své práce a obhájit je.

Prerekvizity

navrhování betonových a zděných konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou seminářů. V seminářích jsou vybraná hlavní témata zpracovávána na individuálně zadaných seminárních pracích.

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání seminárních prací vypracovaných podle individuálního zadání. Studenti jsou povinni práce průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a prezentovat a obhájit do určeného termínu. Docházka v semináři je kontrolovaná.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Správně analyzovat a řešit specifické problémy betonových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb týkajících se obsahu diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s diplomovou prací.
2.- 10. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané diplomové práce.
11.- 12. Prezentace a obhajoba seminárních prací.
13. Odevzdání seminárních prací.