Detail předmětu

Modelování kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-CO051Ak. rok: 2018/2019

Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem – základní postupy při vytváření výpočtových modelů.
Přehled programových systémů pro návrh, výpočet a posuzování kovových a dřevěných konstrukcí.
Programový systém IDA SCIA: sestavení vstupních dat, výpočet, vyhodnocení výsledků, dimenzování.
Konstrukční materiály.
Modelování jednoduchých úloh.
Vyhodnocení výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti aplikace základních postupů při vytváření výpočtových modelů a sestavení vstupních dat. Bude schopen modelovat okrajové podmínky. Dále bude schopen dimenzovat prvky a vyhodnocovat výsledky. Získá podrobnější znalosti z oblasti optimalizace konstrukce.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky, numerické matematiky a ocelových a dřevěných stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním úlohy numerického modelu ocelové konstrukce. Účast na cvičení je povinná. Zkouška je konána elektronicky, vytvořením numerického modelu zadané konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem.
2. Vnější okrajové podmínky - kotvení.
3. Vnitřní okrajové podmínky - spoje prvků a dílců.
4. Polotuhé spoje.
5. Výpočtový model - příhradové konstrukce.
6. Výpočtový model - rámové konstrukce.
7.-8. Ocel jako konstrukční materiál.
9. Dřevo jako konstrukční materiál.
10. Rovinné konstrukce.
11. Prostorové konstrukce.
12. Lineární a nelineární výpočty.
13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem.
2. Vnější okrajové podmínky - kotvení.
3. Vnitřní okrajové podmínky - spoje prvků a dílců.
4. Polotuhé spoje.
5. Výpočtový model - příhradové konstrukce.
6. Výpočtový model - rámové konstrukce.
7.-8. Ocel jako konstrukční materiál.
9. Dřevo jako konstrukční materiál.
10. Rovinné konstrukce.
11. Prostorové konstrukce.
12. Lineární a nelineární výpočty.
13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem.
3.-5. Výpočtový model - příhradové konstrukce.
6.-8. Výpočtový model - rámové konstrukce.
9.-10. Ocel jako konstrukční materiál.
11. Dřevo jako konstrukční materiál.
12. Lineární a nelineární výpočty.
13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.