Detail předmětu

Termomechanika

FAST-CT007Ak. rok: 2018/2019

Problematika výměny tepla v oborech technických zařízení budov, tepelné vlastnosti látek, elementární tepelné děje. Vodní pára a její stavy. Tepelné procesy, jejich dynamika a aplikace v technických zařízeních budov. Stacionární a nestacionární vedení tepla, analytická a numerická řešení. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek. Přenos tepla radiací. Základy výměníků tepla pro TZB. Speciální problémy při přenosu tepla v technickém zařízení budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Nabyté poznatky umožní:
Analýzu a klasifikaci fyzikálních dějů v oborech techniky prostředí,
Specifikaci okrajových podmínek tepelných dějů v budovách,
Analytická a numerická řešení typických termických úloh.

Prerekvizity

Základy termiky, vytápění, vzduchotechniky, mikroklimatu budov.

Korekvizity

Algoritmizace tepelných dějů.

Doporučené volitelné složky programu

Numerické metody, simulace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělavací činnost tvoří přednášky, cvičení a samostatné studium. Při výuce se uplatní metody motivační, fixační, diagnostické a klasifikační. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních principů disciplíny. Účast na přednáškách je doporučená. Cvičení slouží k praktickému ovládnutí látky a samostatnému řešení úloh. Individuální konzultace umožňují doplnit a prohloubit znalosti. Vypracování individuálních úkolů ve stanovených termínech. Předložení zpracovaných úloh k zápočtu.
Složení zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení

Základem hodnocení je povinná docházka do cvičení, průběžné zpracování zadaných úloh cvičení. Doporučená účast na přednáškách. Složení zkoušky. Splnění kritérií specifikovaných článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přenos tepla v oborech technických zařízení budov.
2. Vodní pára a její stavy
3. Stacionární vedení tepla, jeho analytické řešení
4. Stacionární vedení tepla, jeho numerické řešení
5. Nestacionární vedení tepla rovinnou stěnou a poloprostorem
6. Nestacionární vedení válcovou stěnou, analytická a numerická řešení
7. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek
8. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek
9. Přenos tepla radiací
10. Základy výměníků tepla pro technická zařízení budov

Cíl

Fyzikální děje při přenosu tepla v oborech techniky prostředí. Aplikovatelná řešení při tvorbě prostředí budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přenos tepla v oborech technických zařízení budov.
2. Vodní pára a její stavy
3. Stacionární vedení tepla, jeho analytické řešení
4. Stacionární vedení tepla, jeho numerické řešení
5. Nestacionární vedení tepla rovinnou stěnou a poloprostorem
6. Nestacionární vedení válcovou stěnou, analytická a numerická řešení
7. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek
8. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek
9. Přenos tepla radiací
10. Základy výměníků tepla pro technická zařízení budov

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přenos tepla v oborech technických zařízení budov.
2. Vodní pára a její stavy
3. Stacionární vedení tepla, jeho analytické řešení
4. Stacionární vedení tepla, jeho numerické řešení
5. Nestacionární vedení tepla rovinnou stěnou a poloprostorem
6. Nestacionární vedení válcovou stěnou, analytická a numerická řešení
7. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek
8. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek
9. Přenos tepla radiací
10. Základy výměníků tepla pro technická zařízení budov