Detail předmětu

Technika prostředí

FAST-CT052Ak. rok: 2018/2019

Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru. Působení Slunce na budovy. Tepelná pohoda a rovnováha člověka.
Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Kvalita vzduchu. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Energetická náročnost budov. Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je osvojení vědomostí o vnitřním prostředí budov a technických prostředcích k jeho tvorbě. Absolvent bude:
schopen rozpoznat faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí budov,
schopen analyzovat kvalitu vzduchu a navrhovat opatření k její optimalizaci,
schopen vyhodnotit tepelnou bilanci lidského organismu a posoudit tepelný stres člověka v konkrétních podmínkách pracovního prostředí,
znát hygienické požadavky na pracovní prostředí a bude schopen navrhnout technická opatření k jejich zajištění,
mít přehled o energetických systémech budov
schopen určit spotřebu energie na provoz systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, ohřevu teplé vody a osvětlení.
mít znalosti o systémech techniky prostředí v budovách s nízkou spotřebou energie.

Prerekvizity

Základní znalosti o systémech vytápění, chlazení, větrání. Středoškolské znalosti fyziky, zejména termomechaniky. Znalosti z tepelné techniky.

Korekvizity

Znalosti o trvale udržitelné výstavbě jsou výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení povinná z 80 %.
Vypracování všech zadaných úloh ve cvičení.
Písemná zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru
2. Tepelná pohoda a rovnováha člověka
3. Vlhkost v budovách. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov
4. Vzduch, který dýcháme. Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu
5. Hygienické požadavky na pracovní prostředí
6. Energetická náročnost budov a legislativa ČR
7. Energetická náročnost budov – vytápění, chlazení, větrání
8. Energetická náročnost budov – osvětlení a teplá voda
9. Problematika nízkoenergetických budov
10. Další složky mikroklimatu budov

Cíl

Prohloubení poznatků tvorby interního mikroklimatu systémy techniky prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru
2. Tepelná pohoda a rovnováha člověka
3. Vlhkost v budovách. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov
4. Vzduch, který dýcháme. Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu
5. Hygienické požadavky na pracovní prostředí
6. Energetická náročnost budov a legislativa ČR
7. Energetická náročnost budov – vytápění, chlazení, větrání
8. Energetická náročnost budov – osvětlení a teplá voda
9. Problematika nízkoenergetických budov
10. Další složky mikroklimatu budov

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Oslunění staveb a vnitřního prostoru
2. Orientace budovy a její tepelná bilance
3. Produkce tepla člověkem
4. Vlhkost vzduchu a mikroklima budov. Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu
5. Kvalita vzduchu a větrání
6. Pracovní prostředí
7. Spotřeba energie pro přípravu teplé vody
8. Spotřeba energie na vytápění
9. Spotřeba energie na osvětlení
10. Spotřeba energie na větrání