Detail předmětu

Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2

FAST-CW019Ak. rok: 2018/2019

Software ASPE pro plánování a řízení dopravních a pozemních staveb - rozpočet, kalkulace, harmonogram, síťový graf a další kroky v řízení stavební zakázky. Investorský a dodavatelský controlling, správa subdodávek, průběžné hodnocení nákladů a zdrojů. Soupisy provedených prací, zjišťovací protokol, fakturace. Plánování a řízení stavební výroby v systému RSV s návazností na výstupy z kalkulačního software. Import cizího rozpočtu a jeho využití pro tvorbu technologického modelu, podzhotovitelské rozpočty, tvorba časového plánu s využitím návaznosti na MS-Project, tvorba a tisk dokumentace realizace stavby.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti porozumí procesům řízení stavebního podniku. Naučí se pracovat s dalšími softwarovými produkty pro přípravu a realizaci staveb - ASPE a RSV. Jsou schopni s využitím těchto systémů řešit přípravu stavební zakázky, jejich varianty, rozpočty, kalkulace i harmonogram. Dokáží také řešit procesy realizace včetně finanční kontroly hospodářských výsledků. Rozumí dokumentaci realizace staveb, umí vytvořit soupis provedených prací, zjišťovací protokol i fakturu.

Prerekvizity

Znalost pravidel rozpočtování, dobrá orientace ve stavebních technologiích, běžná uživatelská znalost práce s kancelářskými aplikacemi.

Korekvizity

Obecné principy plánování a řízení, manažerské dovednosti, řízení a organizace práce na stavbě, účastníci výstavby, spolupráce účastníků výstavby, závazkové vztahy.

Doporučené volitelné složky programu

Dobrovolná účast na nepovinných seminářích souvisejících s předmětem, využití možností absolvovat příbuzné kurzy z cyklu celoživotního vzdělávání, spolupráce na projektech v přípravě staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Hlavní výukovou metodou je přednáška s výkladem základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení formou prezentací. Navazující cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou práce na počítači na příkladech.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu spočívá v získání zápočtu a složení zkoušky. Zápočet je udělen za aktivní účast studenta na práci ve cvičeních, tzn. pravidelná docházka s maximálně 2 povolenými absencemi a prokázání znalostí v zápočtovém týdnu při řešení konkrétních úkolů na počítači s programy ASPE a RSV. Předmět je ukončen složením zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obecné možnosti využití software ASPE pro plánování a řízení stavební výroby.
2. Datová základna systému ASPE – vlastní i převzaté ceníky ÚRS.
3. Číselníky a nastavení programu ASPE, parametry stavby, rozpočtu, realizace a harmonogramu
4. Stavba, rozpočet a časový plán v prostředí ASPE. Tvorba rozpočtu a kalkulované nabídky, možnosti řešení časového plánu, síťový graf, výpočet kritické cesty.
5. Variantní řešení zakázek, vytvoření dodavatelských variant. Dokumenty realizace stavby v prostředí ASPE - čerpání, fakturace, dodatky.
6. Další možnosti ASPE – fáze stavby, přecenění rozpočtu, hromadné změny
7. Řízení stavební výroby s využitím programu RSV, obecná funkcionalita.
8. Postup implementace systému RSV v reálném prostředí stavebního podniku. Vstupní data pro řízení zakázky.
9. Evidence dokumentace zakázky, nabídky a přípravy stavby v systému RSV. Import rozpočtu a technologický model zakázky, tvorba podzhotovitelských rozpočtů.
10. Návaznost RSV na Microsoft Project, časový plán a jeho vazba na technologický model. Výstupy realizace stavby: soupis provedených prací, vyhodnocení nákladů a zdrojů v systému RSV

Cíl

Získání znalostí o softwarové podpoře plánování a sledování procesů výstavby v integrovaném systému řízení stavební organizace. Znalosti mají umožnit individuální aplikace a řešení dle předpokládaného umístění posluchače na stavbách v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné možnosti využití software ASPE pro plánování a řízení stavební výroby.
2. Datová základna systému ASPE – vlastní i převzaté ceníky ÚRS.
3. Číselníky a nastavení programu ASPE, parametry stavby, rozpočtu, realizace a harmonogramu
4. Stavba, rozpočet a časový plán v prostředí ASPE. Tvorba rozpočtu a kalkulované nabídky, možnosti řešení časového plánu, síťový graf, výpočet kritické cesty.
5. Variantní řešení zakázek, vytvoření dodavatelských variant. Dokumenty realizace stavby v prostředí ASPE - čerpání, fakturace, dodatky.
6. Další možnosti ASPE – fáze stavby, přecenění rozpočtu, hromadné změny
7. Řízení stavební výroby s využitím programu RSV, obecná funkcionalita.
8. Postup implementace systému RSV v reálném prostředí stavebního podniku. Vstupní data pro řízení zakázky.
9. Evidence dokumentace zakázky, nabídky a přípravy stavby v systému RSV. Import rozpočtu a technologický model zakázky, tvorba podzhotovitelských rozpočtů.
10. Návaznost RSV na Microsoft Project, časový plán a jeho vazba na technologický model. Výstupy realizace stavby: soupis provedených prací, vyhodnocení nákladů a zdrojů v systému RSV

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podklady k práci, provozní řád počítačové učebny, podmínky pro udělení zápočtu
2. Základní seznámení s programem ASPE, popis prostředí. Založení staveb typu „výrobní plán“
3. Stavby typu rozpočtová - přímé ceny, rozpočtová - kalkulace
4. Stavba typu harmonogram, návaznosti, sestavení síťového grafu, kritická cesta.
5. Dodatky rozpočtů, zjišťovací protokol, fakturace
6. Základní seznámení s programem RSV, struktura programu, ovládací prvky
7. Založení zakázky, základní informace o zakázce
8. Procesy nabídky v RSV
9. Procesy přípravy stavby a realizace v RSV
10. Kontrola znalostí, uživatelských dovedností, zápočet