Detail předmětu

Čištění odpadních vod

FAST-DP61Ak. rok: 2018/2019

Cílem předmětu je seznámení s pokrokovými technologiemi čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, odstraňování obtížně rozložitelných látek, anaerobního čištění odpadních vod a hygienizace kalů.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod městských a průmyslových

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do pokrokových technologií čištění OV.
2.Odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací.
3.Biologické odstraňování fosforu.
4.Návrh systémů pro potlačení bytnění aktivovaného kalu.
5.Odstraňování toxických a obtížně rozložitelných sloučenin.
6.Návrh procesů anaerobního čištění odpadních vod.
7.Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod.
8.Hygienické zabezpečení odpadních vod a kalů.
9.Zpracování a znovuvyužití odpadních vod.
10.Ekonomika návrhu čistíren odpadních vod.
11.Sledování řízení a hodnocení provozu čistíren odpadních vod.
12.Použití matematických modelů pro biologické procesy čištění odpadních vod.
13.Automatizace a řízení provozu čistíren odpadních vod.

Cíl

Pokrokové metody čištění, odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, anaerobní čištění odpadních vod, hygienizace kalů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do pokrokových technologií čištění OV.
2.Odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací.
3.Biologické odstraňování fosforu.
4.Návrh systémů pro potlačení bytnění aktivovaného kalu.
5.Odstraňování toxických a obtížně rozložitelných sloučenin.
6.Návrh procesů anaerobního čištění odpadních vod.
7.Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod.
8.Hygienické zabezpečení odpadních vod a kalů.
9.Zpracování a znovuvyužití odpadních vod.
10.Ekonomika návrhu čistíren odpadních vod.
11.Sledování řízení a hodnocení provozu čistíren odpadních vod.
12.Použití matematických modelů pro biologické procesy čištění odpadních vod.
13.Automatizace a řízení provozu čistíren odpadních vod.