Detail předmětu

Fotogrammetrie

FAST-IE58Ak. rok: 2018/2019

Metody fotogrammetrických orientací (základní matematický model, rovnice oprav pro individuální typy měření, doplňkové parametry). Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment). Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí. Detekce odlehlých měření. Integrace GPS, INS, laserů a SAR senzorů do fotogrammetrických metod. Senzory pro digitální snímkování. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů. Ortofotomapy. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran. 3D modely, modelování pro vizualizaci. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií. Měření objektů pomocí strukturovaného světla. Měření dynamických procesů. Kalibrace fotogrammetrických systémů

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Základy fotogrammetrie.

Doporučená nebo povinná literatura

Kraus, K.: Photogrammetry. de Gruyter 2007

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Metody fotogrammetrických orientací
2. Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment)
3. Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí
4. Detekce odlehlých měření
5. Integrace GPS, INS, laserů a SAR sensorů do fotogrammetrických metod
6. Sensory pro digitální snímkování
7. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů
8. Ortofotomapy
9. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran
10. 3D modely, modelování pro vizualizaci
11. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií
12. Měření dynamických procesů
13. Kalibrace fotogrammetrických systémů

Cíl

Detailní pochopení metod fotogrammetrických orientací. Pochopení principů a integrace různých senzorů. Seznámení s digitálním zpracováním obrazu a jeho využitím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-P-C-GK doktorský

    obor GAK , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Metody fotogrammetrických orientací
2. Řešení normálních rovnic (pro metodu bundle adjustment)
3. Vyrovnání fotogrammetrických volných sítí
4. Detekce odlehlých měření
5. Integrace GPS, INS, laserů a SAR sensorů do fotogrammetrických metod
6. Sensory pro digitální snímkování
7. Postupy pro rekonstrukci a vizualizaci povrchů
8. Ortofotomapy
9. Zvyšování fotografického obsahu snímků, extrakce hran
10. 3D modely, modelování pro vizualizaci
11. Automatizovaná definice povrchu, rekonstrukce povrchu z měření individuálních bodů a línií
12. Měření dynamických procesů
13. Kalibrace fotogrammetrických systémů