Detail předmětu

Zkouška z angličtiny před státní doktorskou zkoušku

FEKT-DPC-QJAAk. rok: 2020/2021

Jedná se o nepovinný předmět, v jehož rámci se doktorandi samostatně připravují ke zkoušce z anglického jazyka. Složení této zkoušky je podmínkou k připuštění doktoranda ke státní doktorské zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušený uživatel jazyka, který ovládá veškeré jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci v rámci své odborné profese.

Prerekvizity

Znalost angličtiny na minimálně středně pokročilé úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují aktivní domácí přípravu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.

Osnovy výuky

1.Analýza odborného textu
2. Poslech a metody porozumění
3. Reprodukce textu
4. Funkce jazyka, gramatické struktury
5. Obtížná slova, srovnání s češtinou
6. Akademická angličtina
7.Psaní ve vědě a technice
8. Prezentace - subskills
9. Prezentace
10. Žánry angličtiny ve vědě a technice
11. Poslech univerzitních přednášek
12. Psaný diskurz
13. Opakování

Učební cíle

Dosažení komunikační úrovně v anglickém jazyce požadované pro složení SZZ, a to ve všech dovednostech, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech se zaměřením na používání jazyka v elektrotechnických profesích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Jiná forma výuky

Základní literatura

Krhutová M.: Parameters of Professional Discourse, Tribun-EU, 2009

Doporučená literatura

Vince M.: Advanced Language Practice, Heinemann, 1994

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-IBE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
    , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning