Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

FEKT-DPC-JA6Ak. rok: 2020/2021

Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na přípravu ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia, na prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní - výtah z odborného textu, formulace tezí, abstrakt,odborný článek, apod. Součástí kurzu je i rozvíjení jazykových dovedností pro komunikaci a prezentaci na akademické úrovni.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, porozumnění textu, psaní abstraktu, zprávy, článku, reprodukce textu,komunikace a prezentace odborné práce.

Prerekvizity

Zkouška na úrovni středně pokročilý a výše v magisterském studiu nebo zkouška vykonaná v rámci přijímacích zkoušek do postgraduálního studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka je založena na poskytnutých elektronických oporách a autentických materiálech. Od studentů se požaduje vypracování úkolů zadaných učitelem, např. prezentací a písemných úkolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení kurzu: krátká prezentace na technické / akademické téma (10 minut) v průběhu semestru.
Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.
Zkouška může probíhat prezenčně i distančně v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Osnovy výuky

1-3 Prezentace
4 Akademické a technické psaní
5-6 Jazykové funkce
7-9 Gramatika
10 Slovotvorba
11 Obtížná slovní zásoba
12 Profesní a akademická angličtina
13 Opakování

Učební cíle

Porozumění textům různého zaměření, psaní abstraktu, odborných zpráv a článků, reprodukce textu, následná prezentace a komunikace.
Pozn.: kurz je jednosemestrální

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-IBE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPC-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Analýza textů a poslech, reprodukce, postupně procvičování jazykových funkcí
Vzdělávání, studium
Zaměstnání, pracovní zkušenosti
Žádost o místo, pohovor
Abstrakt, gramatika
Množství, intenzita, stupeň
Popis grafů, tabulky a obrázky
Numerické výrazy
Prezentace: úvod
prezentace: hlavní části
Prezentace: závěr
Prezentace: otázky
Kulturní rozdíly
Pracoviště
Souhrn
Srovnávání
Důraz
Příčina a následek
Tvary a rozměry
Místo, pohyb, vzdálenosti
Konference, výstavy