Detail předmětu

Služby komunikačních systémů

FEKT-MPC-SKSAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje službám poskytovaným soudobými telekomunikačními systémy. Nezbytné znalosti získají studenti z technologií, které se stále využívají, i když nikoli prioritně, tedy se službami ISDN a s Asynchronním přepravním způsobem ATM. Důraz je však kladen na soudobé technologie jako je xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) a na s moderním přenosem spojeným signalizačním systémem SS7. Studenti si významně prohloubí znalosti o Internet protokolu verze 6 v návaznosti na IPv4 se zaměřením na kvalitu služby QoS. Další informace získají o integraci IP/ATM a o emulaci LAN. Seznámeni budou také s řízení priorit v síťových prvcích a se službami po energetické síti a kabelové televizi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi,
- teoreticky rozebrat technologie související se službami xDSL,
- zdůvodnit současný stav využití ISDN,
- shrnout vlastnosti ISDN,
- srovnat ATM a další možnosti vysokorychlostního přenosu,
- posoudit vytváření buněk ATM ve vztahu ke službám,
- navrhnout signalizaci pomocí SS7,
- kategorizovat kvalitu služeb QoS,
- posoudit možnosti IPv6 v zajištění QoS,
- srovnat možnosti směrování v síťových prvcích,
- naplánovat emulaci LAN,
- posoudit služby přenášené po energetické síti a kabelové televizi,
- praktikovat prostředí MySQL,
- analyzovat LAN,
- konfigurovat Jabber server,
- odhadovat bezpečnost sítě.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- vysvětlit základní pojmy konvergovaných komunikačních sítí,
- definovat vlastnosti sítí typu Ethernet,
- pojmenovat zákonitosti IPv4,
- vyjádřit vlastnosti multimediálních služeb,
- aplikovat znalosti z povinného předmětu Teoretická informatika.
Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Součástí je projekt a prezentace výsledků v power pointu. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

0-5 bodů za aktivitu v laboratořích.
0-5 bodů za aktivitu v počítačových cvičeních.
0-20 bodů za vypracování individuálního projektu navržení MySQL databáze
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice služeb komunikačních sítí se zaměřením na kvalitu služby, IPv6, řízení síťových prvků.

Osnovy výuky

1. Komunikační služby, kategorizace, Internet a telekomunikační služby, vybrané síťové topologie.
2. Kvalita služby QoS, QoS poskytované v IP sítích, metriky QoS v sítích IP, provozní faktory QoS.
3. Integrované a diferencované služby, typy metod, výkonnostní limity, kategorie integrovaných služeb, Resource ReSerVation Protocol RSVP, diferencované služby, referenční model diferencovaných služeb.
4. Aktivní síťové prvky, model spínače, spínací pole, pokročilé řízení neuronovou sítí.
5. Integrované služby digitální sítě – ISDN, rozhraní S a U, doporučení pro ISDN, signalizace v ISDN.
6. Asynchronní přepravní způsob – ATM, buňky ATM, synchronizace, virtuální cesta a virtuální kanál, třídy služeb, ATM referenční model, síťové prvky ATM, ATM spínání.
7. Digitální účastnická linka xDSL, HDSL, ADSL, spojení, referenční model, modulace, přeslechy, další typy xDSL.
8. Internetové protokoly IPv4 a IPv6, referenční OSI model, síťová architektura TCP/IP, kvalita služby v IPv6, multimediální služby v IPv6.
9. Spínání a směrování, virtuální sítě VLAN, směrovací protokoly EGP, BGP, H.323, směrovací algoritmy.
10. Multimediální sítě, protokolová sada H.323, Ethernet over SDH/Sonet - EoS, Multiprotocol Label Switching MPLS, MPLS versus ATM, MPLS a Virtual Private Network (VPN).
11. Pasivní optické sítě PON, přístupové sítě a jejich nasazení, rizika, zkušenosti apod.
12. Využití celočíselného programování v současných sítích, síť jako graf, uplatnění celočíselného dělení pro řešení nejkratší cesty, rozdělení zátěže apod.
13. IP přenos sítí Wavelength division multiplexing (WDM), CWDM, DWDM, TDM versus WDM, Routing and Wavelength Assignment (RWA).

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšířenou orientaci ve službách komunikačních systémů, podat ucelený přehled o IPv6 se zaměřením na kvalitu služby QoS a rozebrat prioritní směrování v síťových prvcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Základní literatura

ŠKORPIL,V.: Služby telekomunikačních sítí. VUT, Brno 2014. (CS)
ŠKORPIL, V., VYCHODIL, P., KAPOUN, V. Efektivní využití přenosu informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO, Brno 2015 (CS)

Doporučená literatura

BLACK, V.: Voice over IP. Prentice Hall, London 2002. (EN)
ODOM,W., HEALY,R., MEHTA,N. Směrování a přepínání sítí. CPress, Brno 2009. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-TIT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Služby poskytované soudobými telekomunikačními sítěmi.
2. Technologie související se službami xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) včetně teoretického rozboru.
3. Služby ISDN. Základní i primární přístup, referenční model účastnické přípojky ISDN, strukturu rámce na rozhraní S0, napájení terminálů.
4. Asynchronnímu přepravnímu způsobu ATM. Princip ATM, třídy služeb, buňka ATM a vrstvový model.
5. Signalizační systém SS7. Vlastnosti SS7, signalizační síť, výstavba SS7, část přenosu zpráv MTP, uživatelské části, dynamické směrování v síti, management SS7.
6. Internet protokol verze 6, návaznost na IPv4. Kvalita služeb QoS.
7. MPLS - Multi Protocol Label Switching- sítě používané na páteřních sítích, důvody pro vytvoření MPLS s ohledem na kvalitu služby.
8. Struktura MPLS sítě, princip směrování v MPLS. IP a ATM, komunikační principy.
9. Základní principy fungování aktivních síťových prvků - směrovačů, přepínačů a služby, které v síti poskytují.
10. Layer 3 switching, peer-to-peer multilayer mapping, integrace ATM/IP, nespojově orientovaná služba, clasical IP over ATM (CLIP) a jeho další vývoj.
11. Emulace LAN, private network - to - network interface (PNNI).
12. Umělá inteligence pro řízení priorit v síťových prvcích.
13. Přenos dat a s tím související služby po energetické síti a kabelové televizi.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zachytávání paketů analyzátorem
2. Videokonference v lokální síti a videokonference přes MBONE
3. ARP protokol
4. Konfigurace WLAN broadband routeru na 2,4 GHz
5. Simulace systému ADSL
6. Nastavení VoIP

eLearning