Detail předmětu

Profesní angličtina 1

FP-PA1Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na charakteristické struktury odborné komunikace, slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci. Zároveň je možné jej využít jako přípravu k mezinárodní zkoušce z Business English na úrovni B2.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Profesní angličtina je kurz na úrovni upper-intermediate (B2 dle CEFR), zaměřený na rozvoj jazykových dovedností v obchodní angličtině. V rámci kurzu si studenti rozšíří slovní zásobu a zvýší si jazykové kompetence v kontextu ekonomických profesí.

Prerekvizity

Zkouška z jazyka anglického na středně pokročilé úrovni (intermediate, B1 dle CEFR). Odpovídá například předmětu Hospodářská angličtina v BS-DP.

Doporučená nebo povinná literatura

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL, John ROGERS a Lewis LANSFORD. Market Leader: Upper Intermediate: Business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2012. ISBN 978-1-4082-3709-0. (EN)
MASCULL, B: Business Vocabuary in Use Advanced, CUP 2010 (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: aktivní účast na hodinách, úlohy v e-learningu, zápočtový test
Zkouška: poslech a práce s textem

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 U1: Good Communicators, Improving Communications,
2 U1: E-mail: For and Against, Idioms, The Price of Success
3 U2: Marketing Word Partnerships, Italian Luxury, How to Market Internationally
4 U2: Noun Compounds and Noun Phrases, Creating a Global Brand
5 U4: Prefixes, Successful Businesses,
6 U4: Carlos Slim, Present and Past Tenses
7 U5: Synonyms and Word-building, Staff Motivation,
8 U5: Working for the Best Companies, Passives
9 U5: Passives, Just Good Friends?
10 U6: Describing Risk, Managing Risks,
11 U6: Insuring Trade Risks, Adverbs of Degree
12 U6: Winton Carter Mining, Revision
13. Zápočtový test

Cíl

Cílem předmětu je připravit studenty pro odbornou komunikaci v ekonomických profesích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence ve cvičeních je povinná a pravidelná příprava studentů je systematicky kontrolována. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor