Detail předmětu

Signály a systémy

FEKT-KSASAk. rok: 2018/2019

Úvod, motivace, rozdělení signálů. Signály se spojitým časem, Fourierova transformace, frekvenční spektrum signálu. Lineární spojité systémy, vnější popis systémů. Stabilita spojitých systémů. Signály s diskrétním časem, vzorkování. Diskrétní Fourierova transformace, spektrum signálu. Pojem diskrétního lineárního systému, vnější popis diskétních systémů. Stabilita diskrétních systémů. Diskretizace spojitých systémů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vypočítat frekvenční spektrum spojitého periodického i neperiodického signálu
- demonstrovat vnější popis lineárního spojitého systému
- určit stabilitu lineárního spojitého systému
- demonstrovat podmínky vzorkování spojitého signálu
- vypočítat frekvenční spektrum diskrétního periodického i neperiodického signálu
- demonstrovat vnější popis lineárního diskrétního systému
- určit stabilitu lineárního diskrétního systému
- diskretizovat spojitý lineární systém

Prerekvizity

Diferenciální a integrální počet jedné proměnné, Fourierovy řady, Fourierova transformace, lineární diferenciální rovnice, Laplaceova transformace, lineární diferenční rovnice, Z transformace.

Doporučená nebo povinná literatura

Chi-Tsong Chen:System and Signal Analysis,Saunders College publishing, 1994. (EN)
Jura P.: Signály a systémy. Elektronické skriptum, část I, II, III, třetí opravené vydání, 2016 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky s demonstrací praktických výpočtů. Studenti vypracují během semestru 7 samostatných projektů.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za 7 domácích prácí
70 bodů semestrální zkouška (jen písemná)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod, motivace, signály se spojitým časem.
Fourierova řada a transformace, frekvenční spektrum signálu.
Pojem spojitého lineárního systému, diferenciální rovnice, její řešení, Laplaceova transformace.
Operátorový přenos, póly a nuly, frekvenční přenos.
Frekvenční charakteristiky lineárního systému.
Přechodová a impulzová charakteristika.
Stabilita systémů.
Signály s diskrétním časem, vzorkování spojitého signálu.
Diskrétní Fourierova transformace, spektrum diskrétního signálu.
Pojem diskrétního lineárního systému, diferenční rovnice, Z transformace.
Operátorový přenos, póly a nuly, frekvenční přenos a frekvenční charakteriky.
Přechodová a impulzová charakteristika. Stabilita diskrétních systémů, diskretizace spojitého systému.

Cíl

Seznámit studenty se základními pojmy teorie signálů a systémů a to jak se spojitým tak s diskrétním časem. Naučit studenty aplikovat tyto základní pojmy na skutečné signály a systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BK-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor