Detail předmětu

Ochrany a jištění zařízení

FEKT-KOJZAk. rok: 2018/2019

Ochrany a jištění elektroenergetických zařízení při poruchových stavech. Ochrany vedení, přípojnic, transformátorů, generátorů a motorů. Integrované systémy číslicových ochran.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat základních typy ochran a jejich základních charakteristik
- vysvětlit princip základních typů ochran
- výpočtu zkratových poměrů v síti
- navrhnout nastavení nadproudových ochran malého systému
- popsat systém automatického opětného zapínání

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z předmětu Distribuce elektrické energie, schopnost studenta výpočtu 3-fázového počátečního rázového zkratového proudu v radiální síti.

Doporučená nebo povinná literatura

TLUSTÝ, Josef, Jan KYNCL, Ladislav MUSIL, Jan ŠPETLÍK, Jan ŠVEC, Petr HAMOUZ, Zdeněk MÜLLER a Miroslav MÜLLER. Monitororvání, řízení a chránění elektrizačních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 255 s. ISBN 978-80-01-04940-2.
TOMAN, Petr et al. Provoz distribučních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 263 s. ISBN 978-80-01-04935-8.
SLEVA, Anthony F. Protective relay principles. Boca Raton: CRC Press, c2009, xvii, 349 s. ISBN 978-0-8247-5372-6.
HALUZÍK, Evžen. Ochrany a automatiky v elektrických sítích. 1. vyd. Brno: VUT, 1986, 160 s.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují tutoriály a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává určený počet samostatných úkolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen za aktivitu ve cvičení, samostatné úkoly, zakončen hodnocením závěrečné zkoušky s částí příkladovou a teoretickou.
Studenti mohou získat:
až 40 bodů ze cvičení (hodnocení samostatných úkolů a protokolů z laboratorní výuky)
až 60 bodů ze zkoušky (30 bodů z praktické části a 30 bodů z teoretické části)
Podrobné vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Poruchové stavy. Třídění ochran.
2. Výpočty souměrných a nesouměrných zkratů.
3. Jistící transformátory proudů a napětí.
4. Ochrany vedení. Pojistky a jističe.
5. Ochrany nadproudové. Proudové a časové nastavení.
6. Ochrany impedanční. Základní charakteristiky a jejich nastavování.
7. Doplňkové vybavení distančních ochran. Příčiny chybného měření.
8. Ochrany rozdílové a srovnávací. Vazba srovnávacích ochran.
9. Automatiky opětného zapínání.
10. Ochrany přípojnic. Ochrany transformátorů.
11. Chránění generátorů.
12. Chránění motorů. Ochrany při zemních spojeních.
13. Inteligentní systémy chránění.

Cíl

Znalost způsobů chránění energetických zařízení při poruchách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-SEE , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor