Detail předmětu

Vybrané kapitoly z programování

FSI-0VPAk. rok: 2018/2019

Předmět seznamuje studenty s technologií tvorby programu, s formulací vybraných tříd algoritmů v programovacím jazyce C a s používáním pokročilých datových struktur. Důraz je kladen rovněž na tvorbu rozsálhých projektů a základy týmové práce. Veškerý výklad je prováděn na příkladech.

Výsledky učení předmětu

Předmět "Vybrané kapitoly z programování" umožňuje studentům získat znalosti z oblasti algoritmů a datových struktur ve vyšší míře, než je obsažena v povinných předmětech základního studia.

Prerekvizity

Podmínkou je schopnost ovládat počítač a znalost běžných operací se soubory. Alespoň částečná znalost programování v jakémkoliv jazyce je výhodou, nikoliv však podmínkou.

Doporučená nebo povinná literatura

Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa, Bratislava, 1988.
Herout, P.: Učebnice jazyka C. Kopp, 2006.
Vystavěl, R.: Moderní programování učebnice pro začátečníky. moderníProgramování, 2009.
Kernighan, B.W. - Ritchie, D. M.: Programovací jazyk C. Computer Press, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti ve cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí vybraných partií z programování. Smyslem je zájemcům doplnit chybějící vstupní znalosti tak, aby během dalšího studia i praxe dokázali zvládat problémy, při jejichž řešení je třeba programovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována. Zameškaná výuka může být nahrazena zpracováním zadaných úloh.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
    obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizační pokyny. Struktura a vlastnosti algoritmů.
2. Řídicí struktury, struktura programu.
3. Jednoduché datové typy. Pole. Vstup a výstup.
4. Pole a směrníky.
5. Datový typ struct. Souborové operace.
6. Funkce.
7. Rekurzivní algoritmy.
8. Dynamické datové struktury.
9. Algoritmy pro třídění.
10. Realizace rozsáhlých projektů.
11. Realizace rozsáhlých projektů.
12. Konzultace individuáních projektů.
13. Konzultace individuáních projektů. Zápočet.