Detail předmětu

Výrobní technologie polymerů, kompozitů a silikátů

FCH-BCO_VYPAk. rok: 2018/2019

Programem jsou exkurze do výrobních závodů zaměřených na zpracování silikátových, polymerních a kompozitních materiálů. Je zaměřeno na výrobu cementu, betonového zboží, porobetonů, keramických a skleněných produktů, zpracování polymerů technologiemi vstřikování, extruze a vytlačování, vyfukování a rozfukování, kašírování, zatírání, licí materiály, výroba sendvičových konstrukcí, gumárenské technologie - kalandrování, vulkanizace, recyklace. Z kompozitních výrob především výroba skelných laminátu s polyesterovými matricemi pultruzí, ručním kladením, reaktivním injekčním lisováním a stříkáním.

Výsledky učení předmětu

Reálné poznatky z výrobní technologie.

Prerekvizity

Základy chemie a chemických technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

Štěpek J.,Zelinger J.,Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů (CS)
Mleziva J.: Polymery - struktura, vlastnosti, použití (CS)
Hlaváč J.:Základy technologie silikátů (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Vzdělávací exkurze - 3 vyučovací hodiny týdně. Doprava je hrazena fakultou v případě cest vzdálenějších než Brno + 1 zóna IDSJMK. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Je třeba se zúčastnit všech exkurzí, absence je omluvena pouze ze zdravotních důvodů. K udělení zápočtu je třeba předložit písemné zprávy o všech exkurzích. Zprávy mají obsahovat informace o navštívených firmách, názvy zhlédnutých technologií, použitých materiálů a příklady použití produktů. V případě omluvené absence na exkurzi ze zdravotních důvodů bude zpráva obsahovat přehled technologií a portfólio produktů vyrábených firmou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Programem jsou exkurze do výrobních závodů zaměřených na zpracování silikátových, polymerních a kompozitních materiálů. Je zaměřeno na výrobu cementu, betonového zboží, porobetonů, keramických a skleněných produktů, zpracování polymerů technologiemi vstřikování, extruze a vytlačování, vyfukování a rozfukování, licí materiály, zatírání, nánosování, výroba sendvičových konstrukcí, gumárenské technologie - kalandrování, vulkanizace. Z kompozitních výrob především výroba skelných laminátu s polyesterovými matricemi pultruzí, ručním kladením, reaktivním injekčním lisováním a stříkáním.

Cíl

Získat reálné poznatky z výrobních technologií silikátových, polymerních a kompozitních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná výuka - je třeba se zúčastnit všech exkurzí, absence je omluvena pouze ze zdravotních důvodů. K udělení zápočtu je třeba předložit písemné zprávy o všech absolvovaných exkurzích. Zprávy mají obsahovat informace o navštívených firmách, názvy zhlédnutých technologií, použitých materiálů a příklady použití produktů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor