Detail předmětu

Technologie chemických výrob

FCH-BCO_TCVAk. rok: 2018/2019

Základní suroviny a zdroje chemického průmyslu. Reaktory a aparáty chemického průmyslu. Výroba důležitých plynů, anorganických kyselin a hydroxidů. Anorganické kovy a soli. Výroba skla, keramiky, anorganických pigmentů, katalyzátorů a hnojiv. Výroba alkoholů, aldehydů, etherů, ketonů, aminů, amoniaku, močoviny, karboxylových kyselin a jejich esterů. Zpracování dřeva, výroba celulózy a papíru. Zpracování uhlí a zemního plynu. Farmaceutický průmysl.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu získá student přehled o přípravě technických anorganických a organických látek vyráběných v malé a velké výrobní tonáži, výběru vhodných konstrukčních materiálů, korozi, nebezpečných vlastnostech látek jako je možnost požáru a výbuchu. Zároveň získá přehled o důležitých výrobních podnicích v ČR a EU, přehled výrazů v průmyslu, obchodu, základní legislativě ČR a výrazů v organizaci Evropské unie. Absolvent bude schopen v provozu zastávat místo provozního inženýra případně výzkumného pracovníka.,

Prerekvizity

Anorganická, organická a makromolekulární chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Buechner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL, Praha 1991 (CS)
Weissermel K. a kol.: Industrial Organic Chemistry, VCH,Weinheim 1997 (CS)
Veselý V., Mostecký J.: Petrochémoa, Alfa, Bratislava 1989, ISBN 80-05-00472-9 (CS)
Kizlink J.: Technologie chemických látek, VUTIUM, Brno 2001, ISBN 80-214-1875-3 (CS)
Kizlink J.: Technologie chemických látek, VUTIUM, Brno 2005, ISBN 80-214-2913-5 (CS)
Cornils B., Herrmann W.A., Schloegl R., Wong C.H.: Catalysis from A to Z, Wiley-VCh, Weinheim 2003 (CS)
Fellner P., Gabčová J., Danielik V., Híveš J.: Anorganická technológia, FChPT STU, Bratislava 2005 (CS)
Hovorka F.: Technologie chemických látek, VSChT, Praha 2005, ISBN 80-7080-588-9 (CS)
Hsu Ch., Robinson P.R.: Practical Advances in Petroleum Processing, Springer, New York 2006 (CS)
Sastri V., Ghali E.: Corrosion Prevention and Protection, Wiley, New York 2007 (CS)
Kizlink J.: Technologie chemických látek a jejich použití, VUTIUM, Brno 2011, ISBN 978-80-214-4046-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test, podmínkou absolvování je získání alespoň 50% bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Chemická výroba v ČR a EU, přehled základní legislativy týkající se jednotlivých skupin surovin a výrobků, podmínky výroby.
Těžba rud, kovy a polokovy.
Silikátový průmysl, sklo.
Anorganické chemikálie (minerální kyseliny, amoniak, hydroxidy, soda, karbidy, dusičnany)
Organické chemikálie (alkoholy, ketony, estery, aminy, fenoly, butadien, karboxylové kyseliny)
Chemie a technologie zpracování dřeva, uhlí a ropy, motorová paliva a oleje, zemní plyn.
Technické plyny
Chemické speciality: pesticidy (insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy), dezinfekční činidla, tenzidy, gumárenské chemikálie, plasty a kaučuk, barviva a pigmenty, výbušniny
Biochemické produkty
Farmaceutické produkty

Cíl

Seznámení studentů s chemickým průmyslem v ČR a EU. Student získá přehled o způsobech výroby základních i některých speciálních chemikálií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor BKCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor