Detail předmětu

Realitní kanceláře a realitní trhy

ÚSI-ERRKTAk. rok: 2018/2019

Předmět pojednává o mikroekonomických a makroekonomických vztazích a nezbytných teoretických základech nutných pro pochopení fungování realitních trhů. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku odhadování vývojových trendů jednotlivých realitních segmentů (tzn. obytné nemovitosti, obchodní centra, kanceláře, průmyslové zóny, logistická centra atd.), způsoby jejich obchodování a možnosti investování prostřednictvím realit či realitních derivátů. Předmět dále pojednává o vývoji yieldů jednotlivých segmentů investic do nemovitostí, jejich zhodnocení, investičním a developerském financováním. Významnou část předmětu tvoří problematika a činnosti realitních kanceláří. Důraz je kladen na poskytované služby realitních kanceláří (zprostředkování koupě, finanční poradenství - hypotéční úvěry a veřejné dražby).

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické a makroekonomické oblasti vztahující se k problematice realitních trhů a realitních kanceláří, bude schopen kritické analýzy reálných jevů odehrávajících se na realitních trzích a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Jsou vyžadovány znalosti z mikroekonomie a makroekonomie bakalářského stupně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování semestrální práce na vybrané odborné téma z oblasti realit, realitních trhů, realitních kanceláří a investování (50 bodů). Závěrečná písemná zkouška (50 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu a základní východiska
2. Determinanty realitního trhu (mikroekonomické a makroekonomické aspekty)
3. Dílčí realitní trhy (rezidence, obchodní centra, logistická centra, kancelářské prostory, víkendová sídla)
4. Yieldy dílčích realitních trhů
5. Strukturování investic do nemovitostí a IFRS
6. Fisher-Di Pasquale-Wheaton model
7. Institucionální investoři, developerská činnost a model akvizic
8. Facility management
9. Regionální realitní trhy
10. Evropské realitní trhy
11. Nemovitostní investiční fondy a REITs
12. Význam tržních služeb a činnost realitních kanceláří
13. Služby nabízené realitní kanceláří

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání potřebných znalostí pro mikroekonomický a makroekonomický rozbor problémů souvisejících s realitním trhem, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu poznávání chování subjektů pohybujících se na realitních trzích a kritická analýza vývojových trendů realitních segmentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor