Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Multimédia - letní

FaVU-B4MU-LAk. rok: 2018/2019

Předmět prezentuje studentům problematiku komplexní produkce a dokončení uměleckého díla, či dlouhodobého projektu. V kontextu ateliéru se jedná především o finální publikování díla přednostně v digitálním a následně nebo paralelně ve fyzickém prostoru. Výhody a nevýhody publikování a obecného zpřístupnění díla v současném prostředí internetu, jaké poskytuje nástroje na akademické, studentské, nezávislé či profesionální úrovni. Zde otevíráme otázku financování projektů, grantové nebo komunitní zdroje? Komunitní financování (crowdfounding) v České republice a následné srovnání distribucí. Současná internetová distribuce digitálních her, platformy, vydavatelé, média, sociální sítě, komunitní prostředí, jedinec.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni dokončit a publikovat dlouhodobý autorský projekt. Osvojují si práci v současném internetovém prostředí. Seznamují se možnostmi financování projektů, jejich následnými možnostmi prezentace a distribuce. Reflektují zkušenosti získané během realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Znalost vztahu digitálních her a flimu, přilehlého průmyslu, klíčových technologických paralel a nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné prezentovat a archivovat bakalářský projekt - diplomovou práci. Následně před komisí diplomovou práci obhájit.

Osnovy výuky

Dokončení uměleckého díla, projektu
Prezentace a distribuce
Grantové a komunitní financování
Distribuce digitálních her, networking

Učební cíle

Seznámit studenty s možnostmi produkce, distribuce a typy financování. Osvojit si základní nástroje internetového marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AMU , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.