Detail předmětu

Oborový ateliér III - Multimédia - zimní

FaVU-B3MU-ZAk. rok: 2018/2019

Předmět představuje studentům herní žánr vizuálních románů / novel. Úvodní rešerše žánru zahrnuje prezentaci klíčových titulů z celosvětové produkce. Otvírá tak tematický celek Anime, potažmo mangy, světového a českého komiksu v kontextu digitálních her. Reflexe participační kultury typu fan-art, cosplay. Na základě zcela elementární interakce, fungující v digitální i fyzické rovině, studenti navrhují a následně realizují autorskou Vizuální novelu, individuálního obsahu, rozsahu a stylu. V případě dostatečné technické a časové vybavenosti studentů, může rámec vizuální novely přesahovat například ke hře adventurního, či didaktického typu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni realizovat autorskou digitální nebo fyzickou Vizuální novelu s individuálním námětem a úrovní interakce. Získávají vhled do problematiky Anime, přilehlé participační kultury a komiksu.

Prerekvizity

Schopnost zpracovat strukturovaný autorský text formou gamebooku a realizovat digitální myšlenkové mapy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.

Osnovy výuky

Vizuální novely v celosvětové produkci
Žánrový mix
Anime, Manga
Fan-Art, Cosplay
Autorská myšlenka v „cizím“ vizuálním stylu
Schématická interakce
Komiks

Učební cíle

Seznámení s žánrem Vizuální novely, participační kulturou a schématickou interakcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Základní literatura

Fundamentals of Game Design, Ernest Adams (EN)
Henry Jenkins, Mizuko Ito, Danah Boyd, Participatory Culture in a Networked Era (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AMU , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.