Detail předmětu

Oborový ateliér II - Multimédia - zimní

FaVU-B2MU-ZAk. rok: 2018/2019

Předmět odklání studenty směrem k práci s textem v klasické narativní či experimentální podobě tvůrčího psaní. Návrh a realizace logických hádanek na obecně srozumitelné úrovni prezentace i výsledného rozuzlení. Tvorba samostatné „solo“ hádanky a tvorba řetězce hádanek, provázaných do finální struktury jedné nebo více správných odpovědí. Hlavním tématem v rámci tvůrčího psaní je autobiografie. Její následné fiktivní zpracování tak, aby se mohla odehrávat v libovolném časovém období (historické, současné, budoucí), tedy byla „bez časá“. Studenti se učí rozlišovat, které výrazové a tematické prostředky ukotvují psaný text v čase. Paralelně řeší, jak již hotové textové hádanky prezentovat také audiovizuálně či digitálně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni vytvářet logické či kontextově uchopitelné hádanky, zpracované jak v textové tak vizuální podobě. Následně je aplikují v samostatně nebo v širší designové struktuře. Intenzivně pracují s tvůrčím psaním a autentickým uchopením tématu fikce.

Prerekvizity

Znalost klíčových témat, možností využití a limitů média digitálních her.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.

Osnovy výuky

Design puzzle vs textová logická hádanka
Reprezentace informačního a výpravného textu v digitálních hrách
Řetězec hádanek
Výpravný text (příběh) vs narativ jako celek vyprávění
Generovaný text
Práce s fikcí na základě dekonstrukce skutečného příběhu

Učební cíle

Studenti posilují svou schopnost pracovat s textem na více úrovních.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Základní literatura

Entangled: Technology and the Transformation of Performance, Chris Salter (EN)
Zahrada, Jiří Trnka, 1962 (CS)
René Nekuda, Příručka dobrého psaní, 2009 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AMU , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.