Detail předmětu

Oborový ateliér II - Multimédia - letní

FaVU-B2MU-LAk. rok: 2018/2019

Předmět seznamuje studenty s formou game-booku. Otevírá tak tvorbu komplexní textové struktury, zapouzdřené do formy game-booku, digitálním nebo fyzickým výstupem. Obsah a finální způsob zpracování je individuální. V kontextu vizuálního řešení odráží schopnost studentů adaptovat se na výstup, který komunikuje především v rovině grafické a typografické. Během vývoje game-booku se studenti seznamují s různými typy písem, jejich praktickými výhodami, nedostatky a riziky. V rámci technologického zázemí se učí digitálně zpracovat „mind-mapy“ (myšlenkové mapy) a skrze interaktivní uzlové body navrhovat lineární i nelineární herní strukturu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti studentům umožńují ovládat tvorbu digitálních myšlenkových map a pracovat s textem v rámci tvůčího psaní. Dále jsou seznámeni se způsoby použití písma v digitálních hrách. V produkční rovině jsou schopni navrhnout a realizovat autorský game-book.

Prerekvizity

Zkušenosti s více úrovňovým tvůrčím psaním. Realizace dobově modulárního autobiografického textu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.

Osnovy výuky

Tradice game-booků v České republice
Fyzický a digitálný game-book
Lokalizace
Digitální myšlenkové mapy
Písma
UIXUčební cíle

Studenti umí zpracovat příběh formou game-booku a digitálně vytvářět myšlenkové mapy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

http://monoskop.org/Monoskop
Na rozkaz krále, Ljuba Štíplová, 1989 (CS)
Ve službách krále Reginalda, Michael Bronec, 1993 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AMU , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.