Detail předmětu

Oborový ateliér I - Multimédia - zimní

FaVU-B1MU-ZAk. rok: 2018/2019

Předmět seznamuje studenty s realitou média digitální her, potenciálem, prezentací, překážkami a limity. Otvírá práci se sofistikovanými softwary. Identifikace základních designových prvků, mechanik a zavedených struktur digitálních her. Prioritou předmětu je motivace studentů k výběru a následné tvorbě dlouhodobého autorského projektu, který může být realizován i v týmu. Zvolený projekt následně na různých úrovních prostupuje bakalářský stupeň studia, v rámci více semestrů. Dále reflektuje průběžné dorovnávání informací napříč dílčími úkoly. Ukotvení vhodného nastavení formy i obsahu projektu pomáhá studentům předcházet potenciálním kolizím uvnitř projektového celku nebo v jednotlivých technických či koncepčních detailech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Dosažené znalosti studentům poskytují přímý vhled do současného společenského, komerčního i experimentálního využití média digitálních her. Osvojení si přilehlé terminologie a zvládnutí identifikace klíčových prvků používaných zejména v designu digitálních her. V prostředí ateliéru studenti plánují a navrhují dlouhodobý projekt, paralelně plní dílčí úkoly a cvičení.

Prerekvizity

Autorské a teoretické zkušenosti a znalosti prokázané v průběhu přijímacího řízení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.

Osnovy výuky

Osvojení terminologie v oblasti vizuálních stylů
Identifikace a rozbor vizuálních stylů digitálních her
Mechaniky určené vizualitou
Concept art postav a prostředí
Autorská stylizace postav a prostředí


Učební cíle

Studenti rozvíjí autorský vizuální jazyk a postoj k digitalizaci fyzických obrazových zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Základní literatura

The Language of New Media", Lev Manovich
Jason Schreier-Blood, Sweat, and Pixels The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made-Harper Paperbacks, 2017 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.