Detail předmětu

Základy informačních a komunikačních technologií

FEKT-BPC-PISAk. rok: 2018/2019

Předmět uvede studenta do informačních a komunikačních technologií pomocí praktických ukázek. Udává přehled o typech konektorů a kabelů určených pro počítačové sítě a o technice konektorování. Další část se zaměřuje na komunikační model TCP/IP, základní instalace operačních systémů ve virtuálním prostředí, jejich síťové konfigurace, konfigurace virtuálních privátních sítí (VPN), virtuálních LAN sítí, analýzu síťového provozu a základní konfiguraci serverů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají základní přehled o pasivních a aktivních síťových komponentách a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále získají praktické zkušenosti z konektorováním síťových kabelů, z instalace běžných operačních systémů, síťových rozhraní a síťových prvků a z ovládání základních síťových služeb.

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech.

Osnovy výuky

1. Základní pojmy v ICT – opakovač, hub, přepínač, směrovač (TPC/IP model, vrstvy)
2. Popis využívaných konektorů (kabeláž)
3. Adresace v počítačových sítích
4. Dostupné operační systémy, rozdíly, výhody/nevýhody
5. Základní nástroje pro správu, konfigurace síťových rozhraní
6. Virtuální privátní sítě
7. Konfigurace VLAN, tunely
8. Bezdrátové sítí WiFi - základní architektura, klient/AP
9. Analýza síťového provozu
10. Instalace a provoz webového serveru a technologií s ním spojených
11. Řízení serverů skrz webový prohlížeč, testování různých serverových služeb
12. Závěrečný test

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší povědomí o informačních a komunikačních sítích a systémech prostřednictvím praktických ukázek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

THOMAS, R., M.: Lokální počítačové sítě, Computer Press, Praha, 1996
Microsoft Corporation: Základy sítí, Computer Press, 1999
KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-802-5138-250. (CS)
ODOM, Wendell, Rus HEALY a Naren MEHTA. Směrování a přepínání sítí: autorizovaný výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2009. Samostudium. ISBN 978-802-5125-205. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-TLI bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy v ICT – opakovač, hub, přepínač, směrovač (TPC/IP model, vrstvy)
2. Popis využívaných konektorů (kabeláž)
3. Adresace v počítačových sítích
4. Dostupné operační systémy, rozdíly, výhody/nevýhody
5. Základní nástroje pro správu, konfigurace síťových rozhraní
6. Virtuální privátní sítě
7. Konfigurace VLAN, tunely
8. Bezdrátové sítí WiFi - základní architektura, klient/AP
9. Analýza síťového provozu
10. Instalace a provoz webového serveru a technologií s ním spojených
11. Řízení serverů skrz webový prohlížeč, testování různých serverových služeb
12. Náhradní cvičení
13. Závěrečný test