Detail předmětu

Kovové materiály

FCH-DCO_KOVAk. rok: 2017/2018

Predmet Kovové materiály rozširuje a prehlbuje teoretické poznatky o kovoch a ich zliatinách v oblastiach vnútornej stavby kovov vrátane porúch vnútornej stavby, termodynamike kovov a kovových sústav, tepelnom spracovaní zliatin kovov, fyzikálnych, mechanických a chemických vlastnostiach kovov a základných spôsoboch hodnotenia vlastností kovov.

Prerekvizity

Obecná a anorganická chemie I,II,
Fyzikální chemie I,II,
Přenosové jevy v materiálovém inženýrství,
Kovové materiály

Literatura

P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I, SNTL, Praha 1984. (CS)
R.W. Cahn, P. Haasen: Physical Metallurgy (4th Ed), Elsevier 1996 (EN)
H. Fredriksson, U. Akerlind: Solidification and Crystallization Processing in Metals and Alloys, Wiley 2012 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je ústní.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

o Stavba kovov a ich zliatin, poruchy stavby kovov
o Termodynamika kovových sústav (fázové diagramy, nukleácia, kryštalizácia)
o Spevňovanie a relaxácia kovov
o Základné mechanické charakteristiky kovových materiálov, charakteristika pružnosti, plasticity, pevnosti, húževnatosti. Experimentálne metódy určenia základných mechanických charakteristík.
o Fyzikálne vlastnosti kovov so zameraním na tepelná a elektrickú vodivosť a magnetické vlastnosti kovových materiálov, hodnotenie fyzikálnych vlastností kovov
o Chemické vlastnosti kovov – korózna odolnosť, elektrochemické vlastnosti kovov, hodnotenie koróznych vlastností kovov

Cíl

Cieľom predmetu je rozšírenie a prehĺbenie poznatkov o vnútornej stavbe kovov a ich zliatin, objemových a povrchových vlastnostiach kovových materiálov a základoch vedeckej práce pri hodnotení vlastností kovových materiálov.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_CHM_4 doktorský

  obor DKCO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_CHM_4 doktorský

  obor DPCO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_CHM_4 doktorský

  obor DPAO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKAP_CHM_4 doktorský

  obor DKAO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný