Detail předmětu

Počítačová komunikace

FSI-VPKAk. rok: 2017/2018

Kurs je zaměřen na technickou stránku i softwarové řešení komunikace v datových i technologických sítích. Jsou probrány principy komunikace, propojování sítí, platformy počítačových i průmyslových sítí. Značná pozornost je věnována rodině protokolů TCP/IP včetně ukázek tvorby aplikací, které využívají protokoly TCP a UDP.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni samostatně používat síťové služby, instalovat, konfigurovat a spravovat počítačové sítě po technické i programové stránce, naučí se vytvářet www aplikace a získají základní znalosti o průmyslových sítích.

Prerekvizity

Kromě základních schopností práce s počítačem (operace s adresáři a soubory apod.) nejsou žádné předběžné znalosti nutné. Výhodou jsou zkušenosti s programováním v jazyce C.

Doporučená nebo povinná literatura

Forouzan F. A.: Data Communications and Networking (5th edition). McGraw-Hill, 2012.
Forouzan F. A.: Data Communications and Networking (5th edition). McGraw-Hill, 2012.
Sosinsky, B.: Mistrovství – počítačové sítě. Computer Press, 2010.
Mackay S., Wright E., Reynders D., Park J.: Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting. Newnes, 2004.
Fall K. R., Stevens W. R.: TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (2nd edition). Addison-Wesley Professional, 2011.
Ramaswami R., Sivarajan K., Sasaki G.: Optical Networks: A Practical Perspective (3rd edition). Morgan Kaufmann, 2009.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce. Zkouška: ústní zkouška.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s technickým i programovým řešením komunikace, a to jak navzájem mezi počítači v datových sítích, tak i v sítích průmyslových.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle rozvrhu. Stanovení formy náhrady zameškaných cvičení je v kompetenci vyučujícícho.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Základní pojmy z datové komunikace. Model ISO/OSI.
2. Přenosová média.
3. Síť Ethernet.
4. Propojování LAN (repeater, bridge, router).
5. Přepínané sítě.
6. TCP/IP - úvod, adresace, datový komunikační model.
7. TCP/IP - správa sítě a služby.
8. IPv6.
9. EIA-232, EIA-422, EIA-485.
10. Modbus.
11. Fieldbus. Profibus.
12. DeviceNet. HART protocol.
13. Bezdrátové sítě.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Www stránky, html, kaskádové styly.
2. Dynamické www stránky na straně serveru (php).
3. Dynamické www stránky na straně klienta (javascript, DOM).
4. Www databázové aplikace.
5. Instalace bridge, konfigurace routeru.
6.,7. Konfigurace sítě ATM.
8. Systém DNS.
9. Tvorba programů využívajících komunikaci pomocí UDP a TCP.
10. Tvorba aplikace klient/server s využitím TCP.
11., 12. Ukázky průmyslových sítí.
13. Diskuse semestrálních prací, zápočet.