Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-AIŘ)

FSI-VD8Ak. rok: 2017/2018

Realistická příprava k obhajobě, rozbor a vhodné nasměrování zvolených témat diplomových prací, vysvětlení doporučené formy, typického obsahu a způsobu zpracování diplomové práce, včetně typografických zásad při tvorbě vědecké publikace.

Výsledky učení předmětu

Vyjasnění priorit vlastního projektu, informovanost o typickém průběhu, vhodné formě publikace, prezentace a o způsobu hodnocení diplomové práce.

Prerekvizity

Obecný přehled o zvoleném tématu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Interní směrnice FSI UAI pro tvorbu závěrečné práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je přesvědčivé odprezentování zadání svého tématu před studijní skupinou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem diplomového semináře je příprava studenta k obhajobě diplomové práce u státní zkoušky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována formou závěrečné prezentace během posledních dvou cvičení v semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální prezentace studentských prací.
Příprava k obhajobě (informace o typickém průběhu, vhodné formě prezentace a o způsobu hodnocení),
rozbor a vhodné nasměrování jednotlivých témat diplomových prací.