Detail předmětu

Aplikovaná elektronika

FSI-VAPAk. rok: 2017/2018

V kurzu je rozšířena látka z elektrotechniky a z prostředků automatického řízení o specifickou problematiku využívání elektroniky pro účely automatického řízení a informatiky. Jde hlavně o aplikace operačních zesilovačů, o použití logických integrovaných obvodů, o řešení mikropočítačových zařízení pro diskrétní řízení, o zabezpečení napájení, rušení, atd.

Výsledky učení předmětu

Znalost specifických problémů elektroniky pro účely automatického řízení a informatiky.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení, hardware počítačů a modelování.

Doporučená nebo povinná literatura

NĚMEC, Z.: Aplikovaná elektronika. Studijní opora pro obor Aplikovaná informatika a řízení. VUT Brno, FSI, ÚAI. 2016. Dostupné z (CS)
Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. Praha, BEN 1996.
Dokumentace k simulačnímu prostředí Multisim 7. Dostupné z internetu.
Peroutka,O.: Mikrokontroléry PIC16C7X. BEN, Praha, 1998.
Bolton, W. Mechatronics: electronic control systems in mechanical and electrical engineering, 2003.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet : účast na cvičeních.
Požadavky na zkoušku : základem je písemná část s odpověďmi na 11 otázek.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cíle předmětu: Seznámit posluchače s elektronickými součástkami a zařízeními, které se v automatizaci a informatice často používají.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškaní výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Pasivní elektronické prvky
3. Polovodičové součástky diskrétní
4. Operační zesilovače
5. Integrované obvody pro číslicovou techniku
6. Mikropočítače a mikrořadiče
7. Zdroje stejnosměrného napětí
8. Elektronické obvody pro automatizaci a informatiku
9. Elektrické rušivé vlivy.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod k používání simulačního prostředí Multisim
2. Dvoupolohová a impulsní regulace stejnosměrného motorku
3. Návrh a analýza síťového zdroje
4. Modelování regulátorů PID s operačními zesilovači
5. Speciální problémy elektroniky v automatizaci
6. Filtry a filtrace analogových signálů
7. Šíření elektrických signálů na sběrnici (na vedení)
8. Multiplex, demultiplex, sériový přenos dat
9. Aplikace měřicích přístrojů
10. Řízený pohon s měničem frekvence