Detail předmětu

Analytická chemie potravin I

FCH-BCO_ACP1Ak. rok: 2017/2018

Analytické metody v kontrolní praxi potravinářského průmyslu. Metody stanovení přírodních součástí potravin. Základní živiny (cukry, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), minoritně zastoupené nutriční složky (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivní látky (kyseliny, přírodní barviva, aromatické látky, třísloviny a jiné). Metody stanovení cizorodých látek v potravinách (kontaminantů), přidávaných do potravin (aditiv) a endogenních cizorodých látek.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá přehled o použití metod důležitých pro produkci a bezpečnost potravin. Součástí přehledu jsou nově vyvíjené postupy přípravy vzorků a perspektivní metody analýzy včetně výhod a nevýhod jednotlivých postupů a metod pro vybrané důležité skupiny analytů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti v oblasti kvalitativní i kvantitativní, zejména instrumentální, analytické chemie. Dále disciplína navazuje především na znalosti získané v biochemii, mikrobiologii, potravinářské technologii. Využívá rovněž teoretických principů, které byly vysvětleny ve fyzikální, anorganické a organické chemii a fyzice.

Doporučená nebo povinná literatura

Príbela A.: Analýza potravin, , 0 (CS)
Príbela A.: Analýza potravín - cvičenie, , 0 (CS)
Kubáň V., Kubáň P.: Analýza potravin, MZLU Brno, 2007 (CS)
Príbela A., Drdák M.: Senzorická analýza potravin., , 0 (CS)
Davídek J. a kol.: Laboratorní příručka analýzy potravin, , 0 (CS)
Zýka J. a kol.: Nové směry v analytické chemii I - V., , 0 (CS)
Pokorný J., Davídek J.: Analýza potravin, část B -senzorická analýza, , 0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student absolvuje ústní zkoušku z probrané problematiky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a obecná problematika analýzy potravin, přístup, analysy, 2. Vzorkování v analýze potravin, 3. Voda, 4. Prvky, 5. Aminokyseliny a bílkoviny, 6. Lipidy, 7. Sacharidy, 8. Vitaminy, 9. Aromatické látky a barviva, 10. Aditiva, 11. Cizorodé látky, 12. Analýza pomocí lidských smyslů

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se a utřídění dosavadních znalostí z oborů teoretické analytické chemie, biologie, anorganické/organické chemie a biochemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin. Jde jednak o metody na stanovení přírodních součástí potravin a to základních živin (cukry, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), dále minoritně zastoupené nutriční složky (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivní látky (kyseliny, přírodní barviva, aromatické látky, třísloviny a jiné). Dále jde o metody stanovení cizorodých látek v potravinách (kontaminantů), přidávaných do potravin (aditiv) a endogenních cizorodých látek. Poslední část zahrnuje senzorické metody hodnocení potravin založené na posuzování jejich organoleptických vlastností smyslovými organy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor