Detail předmětu

Zabezpečovací systémy

FEKT-KZSYAk. rok: 2017/2018

Zabezpečovací systémy jsou určeny k ochraně aktiv jednotlivců a institucí. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal celkový přehled o fungování, návrhu a obsluze běžně používaných zabezpečovacích systémů. Přednášky jsou věnovány vysvětlení fungování zejména elektronických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových sledovacích systémů a přístupových systémů. Cvičení jsou věnována obsluze běžných zabezpečovacích systémů a zpracování projektu hypotetického zabezpečovacího systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
• vysvětlit principy fungování systémů a detektorů EZS,
• vysvětlit principy fungování systémů a detektorů EPS,
• vysvětlit principy fungování kamerových sledovacích systémů,
• vysvětlit principy fungování přístupových systémů,
• vysvětlit principy fungování elektronických platebních systémů,
• obsluhovat běžné zabezpečovací systémy,
• navrhnout jednoduchý systém EZS.

Prerekvizity

Nejsou požadovány žádné speciální znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Za splnění laboratorních úloh a projektu lze získat 20 bodů a za zkoušku 80 bodů. Zkouška je písemná a je zaměřena na ověření toho, zda student dokáže vysvětlit principy fungování různých druhů zabezpečovacích systémů.

Osnovy výuky

1. Úvod.
2. Elektrické zabezpečovací systémy (EZS).
3. Detektory EZS.
4. Perimetrické zabezpečovací systémy.
5. Kamerové dohledové systémy (CCTV).
6. Elektrická požární signalizace (EPS).
7. Přístupové systémy.
8. Biometrické přístupové systémy.
9. Ochrana zboží.
10. Správa digitálních práv (DRM).
11. Platební elektronické systémy.
12. Detektory nebezpečných látek.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled v problematice zabezpečovacích systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná.

Základní literatura

BURDA, K.; STRAŠIL, I. Zabezpečovací systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-187. ISBN: 978-80-214-4441- 6. (CS)
STRAŠIL, I. Zabezpečovací systémy: laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. ISBN: 978-80-214-4720- 2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor