Detail předmětu

Síťové operační systémy

FEKT-KSOSAk. rok: 2017/2018

Předmět je dělen do několika stěžejních částí. První část předmětu je věnována přehledu operačních systémů, jejich architektuře, procesům a vláknům, správě paměti a souborovým systémům. Druhá část předmětu se zabývá síťovou komunikací, síťovými službami a síťovými nástroji. Závěr předmětu je věnován bezpečnosti operačních systémů.

Obsahem počítačových cvičení je příkazový interpret, souborový systém a správa uživatelů, dynamické moduly jádra, síťová konfigurace, služby vzdáleného přihlášení a přenosu dat, komunikační nástroje, síťové služby, start operačního systému po síti, správa uživatelů a konfigurace firewallu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat typy operačních systémů,
- definovat proces a vlákno,
- vysvětlit plánování procesů,
- porovnat způsoby synchronizace procesů,
- definovat uvíznutí procesů,
- popsat správu paměti,
- vysvětlit činnost souborových systémů,
- popsat síťovou komunikaci v rámci operačního systému,
- analyzovat možné typy útoků na operační systémy,
- zabezpečit operační systém,
- spravovat operační systém Linux.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti operačních systémů na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat 60 bodů za zkoušku a 40 bodů z počítačových cvičení. Hodnocení je prováděno formou testů v e-learningu VUT.

Osnovy výuky

1) Úvod a přehled operačních systémů.
2) Architektura operačních systémů.
3) Procesy a vlákna.
4) Plánování procesů.
5) Synchronizace procesů.
6) Správa paměti.
7) Virtuální paměť.
8) Souborové systémy.
9) Síťová komunikace.
10) Síťové služby.
11) Síťové nástroje.
12) Bezpečnost.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený pohled na problematiku síťových operačních systémů. Teoretická část předmětu je zaměřena na principy síťových operačních systémů. Praktická část demonstruje využíváni těchto principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KOMOSNÝ, D. a kolektiv. Síťové operační systémy. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-4446. (CS)

Doporučená literatura

Silberschatz, A., Galvin, P., Gagne, G. Operating systems concepts. John Wiley, 2008. Eight edition, ISBN-13: 978-0470128725. (EN)
Tanenbaum, S. Modern Operating Systems. Prentice Hall PTR., 2007. Third Edition, ISBN-13: 978-0136006633. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-TLI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Historie operačních systémů; přehled operačních systémů; architektura operačních systémů; struktura procesů a vláken; stavy běhu procesů; plánování procesů; komunikace mezi procesy; synchronizace procesů; uvíznutí procesů; základní přístupy ke správě paměti; virtuální paměť; stránkování; segmentace; alokace paměti; souborové systémy; síťová komunikace; sokety; síťové služby; vzdálená práce s operačními systémy; základy bezpečnosti operačních systémů, typy útoků na operační systémy, zajištění bezpečnosti a zabezpečovací cyklus, typy firewallů.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příkazový interpret; souborový systém a správa uživatelů; dynamické moduly jádra; konfigurace síťového rozhraní; služby vzdáleného přihlášení a přenosu dat; komunikační nástroje; síťové služby; start operačního systému po síti; správa uživatelů; firewall.