Detail předmětu

Citování ve vědecké praxi

FEKT-DCVPAk. rok: 2017/2018

Kurz studenty seznamuje s problematikou citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.) a autorskoprávními aspekty vědeckého publikování. Kromě této problematiky je pozornost věnována také kreativním technikám učení, vyhledávání odborných informací a hodnocení informací na internetu. Výuka je zaměřena na praktické využívání odborných zdrojů, které univerzita předplácí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát zásady etického užití informací. Budou umět tvořit citace různých druhů dokumentů a využívat k jejich tvorbě citační manažery. Budou znát autorskoprávní aspekty publikační činnosti a problematiku otevřeného přístupu. Budou umět vyhledávat v elektronických informačních zdrojích dostupných na VUT. Dokáží kriticky hodnotit informace nalezené na internetu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, součástí je e-learningová podpora v systému Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná účast na 5 ze 7 přednáškách a plnění zadaných úkolů v jednotlivých kapitolách z 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do citování
- pojmy spojené s citováním (citace, parafráze, autocitace,….), plagiátorství (co to je, jak se mu vyhnout, druhy) + antiplagiátorská politika na VŠ, antiplagiátorské systémy
- citační a publikační etika + autorský zákon (spojení s VŠ, přesah do výuky - použití materiálů, SW, použití licencí apod.), licence Creative Commons
2. Citace a citační manažery
- druhy dokumentů, jak je správně určit z pohledu citací; prameny popisu pro citování (odkud brát informace o dokumentech)
- citační manažery – CitacePRO (praktická ukázka, práce s ním, plug-in od wordu atd.), další citační systémy (co umožňují, jak je využít k získání dalších zdrojů z oboru)
3. Citační databáze
- impact factor, H-index, RIV; citační databáze na VUT – ukázka práce s nimi, jak z nich získat max. informací
4. Autorskoprávní aspekty publikování
- seznámení s oblastmi autorského práva, které se studentů a změstnanců VUT týkají
- předmět AP, školní a zaměstnanecké dílo, licenční podmínky nakladatelů, licence Creative Commons
5. Open Access a predátorští nakladatelé
- seznámení s problematikou otevřeného přístupu
- Fond OA na VUT
- predátorští nakladatelé - jak je poznat, jak se jim vyhnout
6. EIZ
- pokročilé vyhledávání na internetu
- elektronické informační zdroje na VUT
- metavyhledače a další služby (Primo, SFX,…)
7. Hodnocení informací
- hodnocení informací na internetu
- kritické myšlení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-FEN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PK-KAM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MET , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor PP-TEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor