Detail předmětu

Double-Entry Bookkeeping

FEKT-CPOUAk. rok: 2017/2018

Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s
rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného
účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost védst samostatně podvojné účetníctví a orientovat se v něm.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Učebnice: kolektiv autorů - Podvojné účetnictví 2005, Grada Publishing Praha

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Právní úprava účetnictví, účetní zásady
2.Účetní třídy
3.Účetní závěrka
4.Příklady

Cíl

Posluchači se zorientují v základních pojmech, naučí se princip
podvojného účtování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor