Detail předmětu

German for Advanced Students.

FEKT-CJN5Ak. rok: 2017/2018

Kurz je určen jak pro studenty, kteří absolvovali kurz JN3, tak pro studenty, kteří jsou pokročilí a zvládli základy německé mluvnice, ale potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích.Kromě běžných témat se účastník kurzu naučí psát životopis, seznámí se s pojmy z oblasti internetu a s tématy hospodářské němčiny.Součástí výuky je i práce s odbornými texty, poslech a práce s poslechovým a čteným textem. Jde o specializovaný kurz.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu.Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace.
Umět zdůvodnit a vysvětlit.Umět informovat o svých plánech
a úmyslech.Umět podat informaci a získat informaci.Schopnost
pracovat s denním tiskem.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Seminární cvičení zahrnují poslech a práci s poslechovým textem, jakož i práci se čteným textem, jeho porozumění a prezentaci.
Poslechové texty:
-Ein Hund mochte nach Miami fliegen -Gesprach im Flughafen
-Manchmal ist es gut, wenn man seine Ruhe hat und nicht sprechen muss - Erfahrungen eines Kommunikationstrainers
-Konrad Zuse -Der Vater des Computers
-Sich am Telefon erkundigen
-Der junge Unternehmer
-Auf der Wohnungssuche
-Wohin mit den alten Sachen? Probleme bei der Kellerentrumpelung
-Ost- und Westdeutschland
-Stra3enmusik
-Die Deutschen im Lottofieber
Lesetexte:
-Beobachtungen einer Busfahrt
Zápočtový test
Poslech 13,gr.16
Poslech 14.gr.17
Poslech 15,gr.18
Poslech 16,gr.19
Poslech 17,gr.20
Poslech 18,gr.21
Poslech 19,gr.22
Poslech 20,gr.23
Poslech 21,gr.24
Poslech 22,gr.25
Poslech 23,gr.26
Poslech 24,gr.27
Zápočtový test

Cíl

Kurz rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje konverzační dovednosti. Pozn.: Kurz je dvousemestrální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor