Detail předmětu

Umění po roce 2000

FaVU-2U2000-ZAk. rok: 2017/2018

Výuka v tomto předmětu bude rozdělena rovnoměrně mezi přednášky zaměřené na aktuální témata v současném umění, na významné tendence, osobnosti a události (mezinárodní přehlídky a veletrhy, bienále atd.) a aktuální vývoj v oblasti institucionálního provozu umění – a semináře postavené na studentských referátech věnovaných vybraným umělcům, jejichž tvorba se odehrává v daném období (a ideálně se tematicky dotýká některého z daných okruhů přednášek).

Výsledky učení předmětu

Studenti se po absolvování kurzu orientují ve vývoji umění po roce 2000; znají významné osobnosti světového i českého umění (jak mezi umělci, tak kurátory) a události v oblasti institucionálního provozu umění (mezinárodní přehlídky a veletrhy, bienále atd.).

Prerekvizity

Znalost vývoje umění po roce 1945.

Doporučená nebo povinná literatura

Barbara VANDERLINDEN – Elena FILIPOVIC (eds.), The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe. Cambridge MA: MIT Press, 2005 (EN)
Paul O’NEILL & Mick WILSON (Eds.), Curating and the Educational Turn. London: Open Editions a De Appel Arts Centre, 2010. (EN)
Miwon KWON, One Place After Another. Site-Specific Art and Locational Identity, Cambridge, MA – Londýn: MIT Press 2002 (EN)
Ondřej HORÁK (ed.), Místa počinu. Praha: Komunikační prostor Školská 28, 2010. (CS)
Boris GROYS, Going Public. New York – Berlin: Sternberg Press, 2010. (EN)
Nicolas BOURRIAUD, Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004. (CS)
Elena FILIPOVIC – Marieke VAN HAL – Solveig ØVSTEBO (eds.), The Biennial Reader, Hatje Cantz, 2010. (EN)
Claire BISHOP, Installation Art, London: Tate Publishing, 2011. (EN)
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK – Věra KREJČOVÁ (eds.), Atlas transformace. Praha: Tranzit, 2009. (CS)
Václav JANOŠČÍK (ed.), Objekt. Praha: Galerie Kvalitář, 2015. (CS)
Jan ZÁLEŠÁK, Minulá budoucnost. Brno – Praha: FaVU VUT v Brně – tranzit, 2013. (CS)
- (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná prezentace během semestru. Kurz je ukončen klasifikovanou seminární prací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Bienalizace umění. Význam periodicky pořádaných přehlídek umění. Jejich historické kořeny (Benátské bienále), jejich možné podoby (Benátky, Havana, Kassel, Berlín, putovní bienále Manifesta), jejich vztah ke komerčním uměleckým veletrhům (art fair). Podrobnější exkurz k výstavám documenta v Kasselu.
2. „Archivní impuls“ a „historiografický obrat“. Tendence začínající na přelomu tisíciletí, charakteristická postupným posunem od obecného zájmu o téma archivu ke specifickým otázkám historie modernity, k zájmu o ideje a formální postupy avantgardního umění.
N(o)stalgie: umění ze zemí bývalého Východního bloku, které tvoří kulturně specifickou variantu obecnější historiografické tendence v současném umění.
3. Všechno je instalace? Instalace jako estetická kategorie a její subžánry (různé režimy a trendy v oblasti instalace po roce 2000). Teatralita 2.0.
4. Po nových médiích. Od net.artu k post-internetu (a dál?).
5. Návrat objektu – objektově orientovaná ontologie a současné umění; souvislosti mezi současnou filosofií a uměleckou tvorbou; umění a antropocén.

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření přehledu o aktuálních tématech v současném umění, významných osobnostech a událostech (mezinárodní přehlídky a veletrhy, bienále atd.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (nejvýše tři neomluvené absence za semestr).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor